För att varje människa, oavsett bakgrund, ska kunna bli en självständig individ och nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar behövs en bra utbildning. Därför vill vi att Täby ska ha förskolor och skolor med hög kvalitet. Förskolor och skolor i Täby ska vara tillgängliga och se till varje barns individuella behov. I Täby ska det finnas möjlighet att välja såväl kommunala som fristående utförare. För att vi ska lyckas behöver vi kunna attrahera bra förskollärare och lärare samt skickliga skolledare. Vidare är det nödvändigt med en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden för såväl elever, lärare, skolledare som övrig personal. Det är först då vi kommer nå visionen om Sveriges bästa utbildningskvalitet.

Förskola

Förskolan ska vara en trygg plats för varje barn och ska motivera barn att lära sig nya saker på ett roligt sätt. Förskolan lägger grunden för varje barns fortsatta inlärning. Förskolan i Täby ska därför se till varje enskilt barn och erbjuda det stöd den behöver för en fortsatt god skolgång.

Grundskola

Liberalerna har höga ambitioner när det gäller skolan i Täby – vi ska ha Sveriges bästa utbildningskvalitet. I skolan ska vi så tidigt som möjligt fånga upp och stötta elever som behöver ytterligare utmaningar och de elever som är i behov av särskilt stöd.

Gymnasium

Täby kommun är ett nav med många framgångsrika gymnasieskolor dit elever från många kringliggande kommuner söker sig. Det är ett gott betyg att såväl kommunala skolor som friskolor håller högsta kvalitet. Alla gymnasium i Täby ska vara moderna, med duktiga lärare och rektorer samt en god arbetsmiljö, både fysisk och social, för personal och elever.

 

 

Vår politik

Utbildning

 • Täby ska ha Sveriges bästa utbildningskvalitet.
 • Täbys skolor ska ge rätt förutsättningar så att varje elev kan förverkliga sina drömmar.

Förskola

 • Mer pengar till Täbys förskolor.
 • För verklig valfrihet – en kommunal förskola i varje stadsdel.
 • Bevara och förstärk Öppna förskolan.
 • Tidigt stöd till barn med behov av särskilt stöd.
 • Utveckla samarbetet mellan förskolorna, BVC och skolan för en bra start för varje barn.

Grundskola

 • Eleverna i Täbys skolor ska må bra – mer resurser till elevhälsan.
 • Underlätta familjers livspussel – inför syskonförtur vid val av skola.
 • Fysisk aktivitet i skolan varje dag där alla ska ha möjlighet att delta.
 • Täby ska ha Sveriges bästa lärare – det ska vara attraktivt att arbeta i Täbys skolor.
 • Bra mat för varje elev – tillagningskök i så många skolor som möjligt.
 • Fortsatt arbete med säkra skolvägar för alla barn.

Gymnasium

 • Bygga campus Åva med nya lokaler och utveckla samarbetet med privata utförare i kommunen och universitet och högskolor runtom i Stockholmsregionen för att få Sveriges bästa gymnasieskola.
 • Utveckla uppföljning och kvalitetsarbete.
 • Stärk elevhälsan och det förebyggande arbetet mot både psykisk och fysisk ohälsa.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.