Se alla

Skolliv i Täby

Allt börjar med en bra skola

För att varje människa, oavsett bakgrund, ska kunna bli en självständig individ och nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar behövs en bra utbildning. Därför vill vi att Täby ska ha förskolor och skolor med hög kvalitet. Förskolor och skolor i Täby ska vara tillgängliga och se till varje barns individuella behov.

Liberalerna vill:

 • Satsa på skolan, det vill säga höja skolpengen
 • Fler pedagoger
 • Satsa på språkutveckling redan i förskolan
 • Eleverna i Täbys skolor ska må bra – stärk elevhälsan
 • För verklig valfrihet – en kommunal förskola i varje kommundel
 • Kommunala resursskolor
 • Nytt kommunalt yrkesgymnasium i Täby
 • Kommunalt SFI på Åva
 • Mötesplats i Kyrkbyn
 • Säkra skolvägar
 • Fria busskort till alla skolelever

I Täby presterar eleverna bland de bästa i hela landet och vi har välskötta skolor med ekonomin i balans. Detta är ett imponerande resultat. Men en bra skolkommun
utmärks inte primärt av måttet på ekonomisk effektivitet. God kvalitet är överordnat.

En lämplig nivå på peng lockar fram en vilja av att bedriva verksamheten effektivt men inte snålt. Och inte på bekostnad av de barn och elever som har det tuffast. Vi ser idag exempel på indragna extra resurser och begränsningar i antalet speciallärare och fritidspedagoger.

Mer stöd till eleverna

Täbyliberalerna har under åren drivit på en höjning  av skolpengen i flera omgångar. Vi vill fortsätta höja skolpengen. I synnerhet skulle vi vilja höja skolpengen för låg- och mellanstadiet. Statens avvecklade lågstadiesatsning behöver kompenseras
för att förstärka det viktiga språkutvecklande arbetet. För mellanstadiet ser vi ett behov av att t.ex. satsa på pedagogik i natur- och teknikämnena.

En skola som ger alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga möjligheter att lyckas är en av de viktigaste frågorna för oss liberaler. Det innebär bland annat att alla elever ska få
det stöd de har rätt till.