Se alla

Täby behöver fler kommunala förskolor

I centrala Täby är det brist på förskoleplatser. När Täby byggs ut i Roslags Näsby och i Täby Park kommer bristen på förskoleplatser bli än större. Enbart i Täby Park kommer
det att saknas över 300 platser år 2030. Även om det finns tillräckligt med förskoleplatser i Täby som helhet, är bristen i centrala Täby något vi måste göra något åt.

Valfrihet

Liberalerna går till val på att det ska finnas en kommunal förskola i varje kommundel. Det viktigaste är att barnfamiljerna har tillgång till förskola i närområdet, men vi ser också
ett mervärde med att ha en balans mellan privat och kommunalt drivna förskolor. På så sätt blir det en större valfrihet för barnfamiljerna, vi säkrar en bra konkurrens, kommunen
upprätthåller också den egna kompetensen och blir en bättre kravställare.

Täby Park

När det redan råder brist i centrala Täby vill Liberalerna prioritera att nästa kommunala förskola byggs i Täby Park. Här är behovet uppenbart och kommunen bör omgående starta planering, projektering och drift av en större kommunal förskola i Täby Park.

Ansvar för skolinfrastruktur

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet privatiserades i stort sett samtliga 70
förskolor i Täby. Täbyliberalerna var emot. I dag finns tre kommunala förskolor tack vare att Täbyliberalerna drivit frågan. Liberalerna ser självklart positivt på privata initiativ. När privata företag bygger och driver förskolor i Täbys nybyggda områden bidrar det till den samhällsstruktur vi vill ha och privata aktörer blir en del i den nya skolinfrastrukturen. Täbyliberalerna tar ansvar för centrala Täbys behov av en utbyggd ur inom skolan.