Se alla

En skola för alla

Idag finns det inga kommunala resursskolor i Täby. Detta vill vi ändra på. Anpassat eller individuellt stöd kan behövas för att klara skolarbetet i grund skolan. Om ett barn har behov av särskilt stöd för att få en likvärdig utbildning ska skolan anpassa sin verksamhet. Detta kan ske i klassrummet med specialpedagog, lärarassistenter, undervisning i mindre grupp och ibland tvålärarsystem. Skolpengen förväntas kunna täcka dessa anpassningar.

Resursskola

När en elev har ett större behov av stödinsatser så finns möjligheten till en resursskola som erbjuder en undervisningsform i mindre eller individuella sammanhang. Vi ser att Näsbyparkskolan skulle kunna inkludera en första kommunal resursgrundskola.