Se alla

Mötesplats för skolungdomar

Vi vill ge alla barn och ungdomar i Täby möjlighet till en meningsfull fritid och
sysselsättning utan att de ska behöva resa.

Kyrkbyn

Täby kyrkby har många ungdomar i 12-16-årsåldern som vill ha och behöver vettig sysselsättning efter skoltiden. En kvällsöppen fritidsverksamhet med möjligheter till studieplatser och läxhjälp, kravlöst ”häng” och social samvaro samt aktiviteter och spel.

Täbyliberalerna vill se att kyrkbyns elever ska kunna ha sin egen fritidslokal öppen redan hösten 2022. Det finns bra befintliga lokaler t som kan nyttjas.