Liberalerna Täby

Sök liberala svar här:

Välkommen till Täbys liberala parti

Med vår politik försvarar vi varje Täbybos frihet och gör på så sätt Täby bättre för människor att verka och bo i. Tveka inte att kontakta oss om du inte hittar det du söker!

Nyheter i Stockholm

4 juni 2019

Stockholm Pride 2019

Äntligen dags för årets största kärleksfest – Stockholm Pride den 29 juli – 4 augusti! Så här kan…

Facebook

Liberalerna i Täby

Täbybon Nyamko Sabuni föreslås som ny partiledare
Liberalerna i Täby har beslutat att föreslå Nyamko Sabuni som ny partiledare för Liberalerna. Nyamko som bor i Ensta, har tidigare varit riksdagsledamot, statsråd i regeringen Reinfeldt och de senaste åren hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF. Nyamko fick 2/3 av rösterna (35 av 52). Med Nyamko Sabuni får vi en modig och kompetent liberal med genomslagskraft. Nyamko har dessutom bred erfarenhet inom viktiga framtidsfrågor som klimat och miljö, integration och jämställdhet.
10-17 juni beslutade föreningarna i länet om vilken partiledare de förordade. I går, den 18 juni, beslöt Stockholms länsförbund att föreslå Erik Ullenhag som partiledare. Även om Stockholm stads föreningar hade en tydlig majoritet för Erik Ullenhag, så var Nyamko Sabuni i majoritet bland föreningarna i yttre länet. Det var också jämnt mellan de två kandidaterna utifrån de totalt avlagda rösterna. Därför hade det varit naturligt att länsförbundet inte hade tagit ställning i partiledarfrågan, vilket jag yrkade på. Yrkandet avslogs. Slutgiltigt val görs på ett extra landsmöte i Stockholm den 28 juni.

Nej till tiggeriförbud. Ja till att socialtjänsten söker upp

Den 3 juni presenterade (M) och (KD) ett förslag på kommunstyrelsen som syftar till utreda för att senare införa ett tiggeriförbud vid återvinnings- och pantstationer i Täby. Liberalerna röstade nej till förslaget. (M)- (KD)-förslaget röstades igenom med stöd av (SD).
Vi ser att det finns utmaningar kring våra återvinnings- och returstationer och förstår att Täbybor ibland kan känna sig obekväma där. Vi vill bemöta människor på ett annat sätt och föreslog därför i stället att socialtjänsten ska söka upp hemlösa och människor som tigger och med hjälp av tolk, informera om våra regler och lagar. Då kan man förklara vad som gäller för t e x bosättning, hur och var man slänger skräp, regler för öppen eld, informera om härbärgen, hjälp till hemresa. Det är också naturligt att informera om ofredande, som redan i dag är brottsligt. Socialtjänsten kan även erbjuda stöd till dem man misstänker utsätts för brott och förmedla poliskontakter.
Förbud löser inte det grundläggande problemet och inte heller de bakomliggande orsakerna till tiggeri. Högsta förvaltningsdomstolens dom gällande Vellinge, som inspirerat (M) och (KD), omfattar endast ett passivt tiggeri, inte ett aktivt uppsökande. Därmed löser inte heller ett tiggeriförbud problemen vid återvinnings- och returstationer. Det blir mer ett slag i luften eller uttryck för en symbolpolitik.

Värna Hägernäs strands karaktär

Ambitiösa utbyggnadsplaner för Hägernäs strand kom nyligen upp för beslut i utskottet för stadsbyggnad och fastighet. Det gällde ramavtal och exploatering för kvarteren Fenan 1 och Flygkompassen 1 m fl. Hägernäs strand, som invigdes 2007, är en lyckad bostadsutveckling, ett trevligt och populärt område. Det är därför viktig att gå varsamt fram med planerna och värna områdets karaktär. Ett enigt utskott, inspirerade och pådrivna av (L), bestämde därför att återremittera ärendet för att titta närmare på volym- och exploateringsgrad, rensa ramavtalet från angivna antal lägenheter och illustrationer från markägarna/byggherrarna, förtydliga att en äldre byggnad och en ek ska bevaras, vidga trafikanalysen och också titta närmare på förskolan och skolgården. Vi Liberaler kommer noga följa frågan.

Så här kan Täby bygga billigare

I Täby byggs det mycket och stora ansträngningar görs för att det ska bli vackert, trivsamt och grönt. Men tyvärr är det många som inte har råd med det som byggs.
Vi måste göra mer för att bygga bostäder också för ungdomar som vill flytta hemifrån, ensamstående eller nyskilda med en ansträngd ekonomi eller nyanlända som just fått jobb. Vi måste bygga ett levande och fungerande samhälle för alla människor.

Vi i den styrande Täbyalliansen är överens om att vi ska uppmuntra många olika boendeformer, pröva nya metoder för lägre byggnadskostnader och belysa nya idéer och initiativ genom benchmarking
Det finns en hel del vi i Täby kan göra för att bygga billigare, om vi är öppna, nyfikna och intresserade av det. Jag saknar den öppenheten och det intresset från mina allianskollegor.
Exempelvis: Uppmuntra bostadsbyggande som möjliggör lägre boendekostnader. Satsa på ännu fler hyreslägenheter för en bättre balans. Priset på hyresrätterna måste dessutom pressas. Utnyttja möjligt statligt stöd för hyresrätter. Bygg prefabricerat som i Växjö, som har höghus i trä byggda på halva tiden mot traditionella hus. Följ Skövdes exempel för billiga ungdomsbostäder. Bygg rationellt men med kvalitet. Uppmuntra till kostnadseffektivitet genom villkor i markanvisningsavtalen. Se över vad i den kommunala beslutprocessen som kan minska kostnadsspiralen för bostadsbyggandet. Våga tänka kommunalt bostadsföretag. Det är ett verktyg för att öka valfriheten och rörligheten mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden.
Det här är en viktig fråga för oss Liberaler och vi kommer driva på.

Efter landsmötet blir det sommar-brake. För egen del blir det Visby och Gotland. Ser fram emot solnedgångarna och promenaderna i gränderna. Trevlig midsommar och sommar!

Läs mer

Måndag 29 juli 2019 – Lördag 3 augusti 2019

Stockholm Pride 2019

Kommunalråd

Hans Ahlgren Hans Ahlgren
Vice ordförande kommunstyrelsen
Mejla Hans
Camilla Ifvarsson Camilla Ifvarsson
Ordförande barn- och grundskolenämnden
Mejla Camilla

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.