Liberalerna Täby

Sök liberala svar här:

Välkommen till Täbys liberala parti

Med vår politik försvarar vi varje Täbybos frihet och gör på så sätt Täby bättre för människor att verka och bo i. Tveka inte att kontakta oss om du inte hittar det du söker!

Nyheter

Facebook

Liberalerna i Täby

Hans Ahlgren vice ordf. KS gruppledare L:

Stark ekonomi – kommunens fundament
En stark och välskött ekonomi är fundamentet. I Täby har vi målet att kommunen ska gå med 2 % överskott/år. Med en budget på 3,5-4 mdr, så innebär det + 70-80 miljoner. Det klarade vi med råge 2018!
Utan en stark ekonomi, så vacklar fundamentet och förutsättningarna för den långsiktiga strategiska verksamhetsplaneringen ändras. Det kan tyckas självklart. Men, vi behöver bara gå till vår södra grannkommun, Danderyd, så har de tyvärr en helt annan ekonomisk situation och en rejäl ekonomisk uppförsbacke. I stället för ett överskott på ett par % i deras 2 mrd’s-budget, så har de ett underskott på 4-5% eller ca 80 – 100. Markförsäljningsintäkterna har under en tid balanserat ekonomin, nu när de upphört så står kommunen inför mycket tuffa ekonomiska prioriteringar.

Teknisk försörjning – el och fjärrvärme
Det är lätt att ta vissa grundförutsättningar för Täbys och Stockholms tillväxt och utbyggnad för givna. Jag tänker då på tillgång till elförsörjning, fjärrvärme, vatten och avlopp. Det har blivit uppenbart på senare tid i Täby att vi har bristande elkapacitet. Elnätsbolaget Ellevio berättade nyligen också i SvT att elbristen redan om två år, 2021, kommer vara så akut att nya industrier och bostadsprojekt inte kommer att få ansluta sig till Stockholms stads elnät. Stamnätet behöver byggas ut men det kan vara förstärkt tidigast 2027! Vi behöver också hitta lösningar på Täbys fjärrvärmebehov och bygga ut VA-kapaciteten!

Service och bemötande
Täbybor eller företagare som hör av sig till kommunen ska få snabba och raka besked, mötas av en positiv och serviceorienterad inställning och ett trevligt bemötande!
Det gäller oavsett om de kontaktar en tjänsteman, en verksamhet eller en politiker och om de vill ha hjälp med att välja skola, höra hur det går med en bygglovsansökan eller ett tillstånd eller om de undrar hur vi politiker tänker i en fråga.
Här har vi mer att göra!
På samma sätt som Janne Carlzon kom in i SAS på 80-talet och drev igenom ett starkt kundfokus i bolaget, ska jobba vi igenom kommunens kontaktytor gentemot medborgarna och företagen och utveckla de gränssnitten. Täby kommun är till för alla sina invånare! Det är min, det är Liberalernas och det är Täbyalliansens utgångspunkt!

Låt mig också kort nämna några andra av Liberalernas och Täbyalliansens prioriterade frågor:

Äldreomsorg – leva livet hela livet
Vi behöver ha många olika boendeformer för äldre, också för de som känner sig ensamma, inte behöver så mycket stödinsatser, men som inte vill bo kvar hemma. Våra seniorboende ska också ha generösa gemensamhetslokaler, ett ”vardagsrum” och ett ”kök” att umgås i, ta en fika eller ett glas vin tillsammans, spela kort, lyssna på rock’n roll eller ta en svängom! *

Välkommen framtid
Jag är stolt över ”Välkommen framtid”! Täbys satsning på att de som står långt ifrån arbets-marknaden ska komma i arbete och få egen försörjning.
Ett arbete ger dig en identitet, ett sammanhang och en möjlighet att ordna ett eget boende. ”Välkommen framtid” har redan förmedlat ett 100-tal jobb!

Funktionsnedsatta och LSS
På riksplanet kan vi nu också konstatera LSS-återupprättelsen har påbörjats. Andning och sondmatning föreslås utgöra grundläggande behov. Rätt självklart för de flesta!

Täbys friluftsområden är unika – behöver rustas
Nu rustar vi Täbys friluftsanläggningar och gör dem mer tillgängliga. 5 km-spåret i Ensta och elljusspåret i Mörtsjön har redan fått ny belysning. Snart dags för Skavlöten/Täby IP, och spåren vid Erikslund och Ella gård. Skavlötens bad har anpassats. Ett till bad är på gång vid Ullnasjön. Vi vill också gärna utveckla Ensta krog och göra området till en attraktiv mötesplats för både kultur och fritid!

Utbildning/skola
Sist men inte minst, ofta när vi talar om skola ligger fokus på inlärning och goda studieresultat. Det är naturligt. Lika viktigt: eleverna i Täbys skolor ska må bra. Därför vill vi utveckla Elevhälsan och tidigt fånga upp bl a psykisk ohälsa hos elever i skolan.

Tack för ordet!

Läs mer

Torsdag 28 mars 2019 18:30–21:00

Gruppmöte

Kommunalråd

Hans Ahlgren Hans Ahlgren
Vice ordförande kommunstyrelsen
Mejla Hans
Camilla Ifvarsson Camilla Ifvarsson
Ordförande barn- och grundskolenämnden
Mejla Camilla

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.