Se alla

Hela Täby grönt

Att alltid ha miljön i åtanke krävs när vi bygger ett hållbart samhälle. För att även framtida generationer ska få frihet och möjlighet att leva på vår planet är miljöfrågan av största vikt.

Liberalerna vill:

  • Fler odlingslotter på olika platser.
  • Förstärk och utveckla de gröna kilarna.
  • Gröna korridorer och parker ska finnas i bostadsområdens omedelbara närhet.
  • Skapa ett grönt sammanhängande stråk från Näsby slott till Runriket.
  • Återvinningsstationer i varje stadsdel.
  • Täby ska vara ett klimatföredöme.
  • Fler laddplatser för elbilar.
  • Bevara Östersjön.

Vi liberaler nöjer oss inte med ett Halva Täby grönt. Grönt står för mer än fria naturytor.

Vi liberaler vill att hela Täby ska innehålla lättillgängliga och attraktiva grönområden som möjliggör rekreation och en god tillvaro. Genom att låta grön växtlighet sammanhängande korsa Täby, växtkorridorer och tillgång till stadsodling genom koloniträdgårdar eller andra odlingslotter kan artrikedomen bevaras och luftkvaliteten höjas. Omsorgen om den biologiska mångfalden ger på så vis även skönhetsvärden, avkoppling och odlarglädje för Täbyborna.