Se alla

Ett hållbart liv

Täby ska gå före

Klimatmålet för Täby ska nås redan om 8 år. Regeringen anger ambitionsnivån och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska utsläppen. Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Täbyliberalerna vill att Täby kommuns egna verksamheter ska uppnå klimat före
2030.

Liberalerna vill:

 

 • Lokalpolitisk klimatråd
 • Maxtak för koldioxidutsläpp – upprätta koldioxidbudget
 • Högre klimatkrav vid upphandling
 • Solcellspark i Täby
 • Solceller på alla kommunala tak
 • Fler snabbladdningsstolpar
 • Byt ut kommunens fossila fordon och utrustning
 • Stöldsäkra cykelparkeringar vid alla Roslagsbanans stationer
 • Cykelstrada Arninge – Roslagstull
 • Uppmuntra till att bygga hållbart – bl.a. mer i trä
 • Skapa förutsättningar för en återbruksgalleria
 • Bevara gröna platser, skapa nya ängsytor
 • Uppmuntra stadsodling
Skärpta klimatkrav och klimatstrategi

Täby kommun bestämmer över den kommunala verksamheten och kan underlätta för kommuninvånarna att leva klimatsmart. Täbyliberalerna driver på i frågan och vill skärpa kraven. Genom Täbyliberalernas försorg så har nu kommundirektören fått i uppdrag att:

• Utreda hur Täby ska uppnå klimatneutralitet före 2045.
• Ta fram ett förslag till klimatstrategi.
• Särskilt utreda och belysa vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser det ger för de kommunala egenregiverksamheterna att uppnå klimat- neutralitet före 2030.
• Utreda hur kommunens energi- och klimatrådgivning ska utvecklas för att bidra till att Täby ska nå klimatmålen.
• Utredning och förslag till klimatstrategi bör och beräknas vara klar senast den 31 oktober 2022 för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Budget och klimatråd

Vi vill ha en årlig koldioxidbudget också för den kommunala organisationen där åtgärder för minskade utsläpp listas och följs upp. Inköpsorganisationen ska ställa tuffare
klimatkrav vid upphandlingar.
Täbyliberalerna stöder kraven på ett lokalt Klimatpolitiskt råd där kommunens klimatpolitik utvärderas och nya förslag på klimat kan föras fram.

Solcellspark i kommunen

Täby kommun ska producera sin egen el och bli självförsörjande när det gäller de egna verksamheterna. Det är bra för klimatet och för Täbys ekonomi. Därför vill Liberalerna att vi bygger en egen solcellspark i Arninge eller annan lämplig plats. Med solceller på alla kommunens byggnader skulle vi dessutom kunna producera nu ännu mer klimatvänlig el.