Vi liberaler nöjer oss inte med ett Halva Täby grönt. Grönt står för mer än fria naturytor.

Vi liberaler vill att hela Täby ska innehålla lättillgängliga och attraktiva grönområden som möjliggör rekreation och en god tillvaro. Genom att låta grön växtlighet sammanhängande korsa Täby, växtkorridorer och tillgång till stadsodling genom koloniträdgårdar eller andra odlingslotter kan artrikedomen bevaras och luftkvaliteten höjas. Omsorgen om den biologiska mångfalden ger på så vis även skönhetsvärden, avkoppling och odlarglädje för Täbyborna.

 

Vår politik

  • Fler odlingslotter på olika platser.
  • Förstärk och utveckla de gröna kilarna.
  • Gröna korridorer och parker ska finnas i bostadsområdens omedelbara närhet.
  • Skapa ett grönt sammanhängande stråk från Näsby slott till Runriket.
  • Återvinningsstationer i varje stadsdel.
  • Täby ska vara ett klimatföredöme.
  • Fler laddplatser för elbilar.
  • Bevara Östersjön.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.