Se alla

Äldreliv i Täby

Leva livet hela livet

Liberalerna ser varje individ som en unik människa hela livet – och vi värjer oss mot varje form av kollektivistiskt förhållningssätt. Tyvärr ses och behandlas äldre ofta idag som ett
kollektiv. Det är inte acceptabelt. När vi är äldre är det än viktigare att vi får vara de individer som livet har gjort oss till. Liberalerna är emot varje form av åldersdiskriminering.

Liberalerna vill:

 • Bryt den ofrivilliga ensamheten

Digital hemguide för 70+

Fler mötesplatser/seniorcenter. Kompletteras med mobila servicebussar.

Mellanboende för äldre

 • Utforma en ny kommunal hemtjänst
 • Full valfrihet
  inom social omsorg, både kommunala och privata alternativ
 • Öka resurserna till äldreomsorgen
 • MAL – Medicinsk ansvarig läkare
 • Öppna en Närakut med
  en geriatrisk klinisk
 • Öka Närtrafikens tider och
  linjesträckning
Självbestämmande

Äldre som behöver mer stöd, hälsovård och ett anpassat boende ska ha tillgång till det.
Varje människa ska självklart ha rätt att få bestämma över sin vardag, sin äldreomsorg och hur de vill bo. Självbestämmande är en given utgångspunkt i vår politik. Kommunens uppgift måste vara att stötta och hjälpa varje individ med den hjälp som den behöver.

Hemtjänst

Det ska finnas både privata och kommunala alternativ, även för hemtjänsten. För att de som behöver hemtjänst ska kunna bygga en relation och känna sig trygga så vill vi minska antalet personer som kommer hem till den äldre.

Vi vill ha en äldreomsorg som sätter varje individ i fokus och där den får det stöd den
behöver. Livet ska kunna fortsätta som vanligt oavsett ålder och fas i livet. Behov av hem- tjänst eller särskilt boende ska inte begränsa dig i din frihet. I Liberalernas Täby ska man kunna leva livet, hela livet.