Se alla

Kultur och fritid

För ett levande Täby

För Liberalerna i Täby är kultur och fritid viktiga kommunala uppgifter. För att Täby ska förbli en attraktiv och växande kommun krävs ett levande föreningsliv.

Liberalerna vill:

Kultur och fritid

 • Vi vill införa en arrangemangspeng för att stödja föreningar som vill arrangera större aktiviteter, till exempel tävlingar, mässor och liknande. Det berikar Täbys besöksnäring.
 • Täby ska vara en del av den regionala samverkan vad gäller kultur och idrott.
 • Hyror och avgifter för ideella organisationer ska hållas på en rimlig nivå.

Kultur

 • Utveckla och tillgängliggör Täbys kulturarv. Runriket ska utvecklas och göras mer tillgängligt för allmänheten.
 • Den kommunala kulturskolan ska utvecklas med fler ensemblegrupper för orkester, dans, teater och konst.
 • Fler aktiviteter i Täby kulturhus. En konsthall ska etableras.
 • En kulturarena på Täby Park för teater, konserter och utställningar.

Fritid och idrott

 • Sportcentrum ska fortsätta upprustas.
 • Fritids- och idrottsaktiviteter ska bli mer tillgängliga. I Täby ska det finnas något för alla.
 • Multiarena för sportevenemang på Täby Park.
 • Nya idrottshallar i alla kommundelar som exempelvis gymnastikhallar och budocenter.
 • Anlägga en åretrunt rekreationsanläggning vid Ullnabacken, Ullna äventyrspark.
 • Rusta upp våra fina friluftsområden som exempelvis Skavlöten, Ensta krog och Täby IP.

 

Kultur och fritid är en viktig del av samhället som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Det är ett viktigt område för Liberalerna! Kultur- och fritidsaktiviteter ger möjligheter till det ”innanförskap” och de möten som människor behöver. I Liberalernas Täby finns det aktiviteter för alla oavsett ålder, intresseinriktning eller funktionsnedsättning.

Kultur

Tillgången till kultur berikar och ger nya intryck som vi tar med oss. Vår vision är att Täby ska ha ett brett kulturutbud för alla oavsett ålder och intressen. Detta innebär att dagens utbud bevaras, nya yttringar bejakas och utvecklas och att det i Täby finns goda förutsättningar för olika aktörer att etablera sig. Senaste mandatperioden har vi sett till att höja Täbys ambitioner inom kulturpolitiken. Vi kommer fortsätta på den vägen.

Fritid och idrott

Täby har länge varit en framgångsrik idrottskommun, både för juniorer och seniorer. Idrott, oavsett om den är organiserad eller inte, är en viktig del av Täby och Täbybornas identitet. Idrotten ger också möjlighet att välkomna och integrera nya Täbybor. Vi vill medverka till att fler både kan och vill delta oavsett om det gäller att spela i ett fotbollslag, lära sig simma eller springa i ett elljusspår. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och vi ska stötta den och den den goda förutsättningar att fortsätta utveckla Täby.