Täbyliberalen december 2015

Nu är årets sista nummer av Täbyliberalen ute. Den kommer som vanligt att distribueras som bilaga i tidningen “Mitt i Täby” ,men finns givetvis att läsa även här på vår hemsida. Länk till tidningen hittar du längst ned på sidan.

I detta nummer:

Liberalerna – ett namn med goda anor
Folkpartiet beslutade i slutet av november att byta namn till Liberalerna. Varför det? Och vilka är egentligen Sveriges stora liberala segrar genom åren?

Förskolan i fokus
Efter många diskussioner och ett gediget utredningsarbete får förskolorna nu mer resurser för sitt arbete. Bra och viktigt tycker vi i Liberalerna.

Liberal frihet med social trygghet
Händelser i omvärlden gör att vi nu måste få fram fler bostäder i en snabbare takt än planerat. Hur ska vi hantera de utmaningar vi står inför? Liberalerna är övertygade om att det krävs både hjärta och hjärna.

Sociala företag till Täby
Genom Samordningsförbundet Södra Roslagen som Täby och Österåker startat tillsammans hoppas vi kunna hjälpas att att öppna fler dörrar in till arbetsmarknaden. I tidningen finns exempel på hur.

Under 2016 kommer vi att initiera det första sociala företaget i Täby kommun

-Eva Strand (L)

En liberal skattepolitik
Sverige behöver ett skattesystem som är lätt att förstå och som främjar arbete, företagande och tillväxt. Liberalerna presenterar ett antal förslag till en ny skattereform.

HBT-certifiering i liberal anda
2011 tog vi initiativ till att hbt-certifiera ungdomsmottagningen i Täby. Sedan dess har 15 verksamheter certifierats. Rätten att vara sig själv är en av liberalismens hörnstenar.

Ungdomsförbundet tar ställning
Liberala ungdomsförbundet pekar på behovet av liberalism i den politiska debatten.

Medan röster om att stänga våra gränser ljuder hos politiker, släkt och vänner, måste liberaler svara med humana lösningar för att istället hjälpa så många som möjligt som flyr för sina liv.

Framtidens gymnasier
Inom några år kan ett nytt campus vid Åva växa fram. Det finns idéer om att bygga en modernare anläggning där både kommunens och fristående gymnasier kan husera. I första hand till exempel Åva och Tibble gymnasier och Gymnasiesärskolan.

Omtaget i fjärrvärmefrågan
Omtaget kring frågan om ett nytt (kraft)värmeverk fortsätter och Liberalerna bevakar frågan så att en bra lösning kommer till.

Utredningen bygger på prognoser och uppskattningar. Exakt hur säkra de kommer att visa sig vara, får framtiden utvisa. I nuläget framstår de emellertid som fullt rimliga.

-Jan-Åke Gunnarsson (L).

Läs Täbyliberalen som PDF i din mobil, surfplatta eller dator.