Varje år genomför Statistiska centralbyrån sin medborgarundersökning där invånare över hela Sverige får svara på hur nöjda med olika saker i sin hemkommun. Allt från skola till cykelvägar, från vatten- och avlopp till möjligheten att vara med att påverka behandlas i enkäten. Vi liberaler är måna om att använda enkätens resultat för att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Utifrån detta vill vi göra Täby till en ännu bättre kommun att bo och leva i.

SCB NMI räddningstjänst

När det kommer till frågan om invånarnas nöjdhet med räddningstjänsten så utmärker sig Täbyborna genom att dels vara nöjdare än riksgenomsnittet, men framför allt genom att vara nöjdare en genomsnittet för kommunerna i Stockholms län.

Vi liberaler anser att trygghet är en av de allra viktigaste hörnstenarna i ett liberalt och välfungerande samhälle och en grundförutsättning för att man som invånare ska kunna känna sig trygg är en räddningstjänst som man känner förtroende för.

I Täby sköts räddningstjänsten av Storstockholms brandförsvar som är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner (Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker). Storstockholms brandförsvar har 16 brandstationer och den i Täby är bemannad med:

-2 st släck- och räddningsbilar
-2 st ledningsbilar
-1 st stegbil

Givetvis samarbetar de olika enheterna och förstärker varandra vid behov. Förutom arbete med bränder jobbar brandkåren även vid kemikalieutsläpp och i samband med olyckor och kriser. Mer information om Storstockholms brandförsvar hittar du på: http://www.storstockholm.brand.se/

“Jag är stolt över att Täbyborna är nöjda med räddningstjänsten. Samtidigt får vi aldrig slå oss till ro och luta oss tillbaka. Från Liberalernas sida kommer vi fortsätta det viktiga arbetet med att säkerställa Täbybornas trygghet”
-Lars Lindberg (L), ersättare i direktionen för Storstockholms brandförsvar

 

Glädjande nog visar även undersökningen att Täbyborna faktiskt känner sig tryggare än den genomsnittliga invånaren i både Stockholms län och i hela riket. En bra grund att bygga vidare på med andra ord!

SCB NRI trygghet