Terroristerna får aldrig vinna

De vidriga attackerna i Paris berör oss illa och vi känner djup sorg och medlidande med de drabbade och deras anhöriga. Terroristerna får aldrig vinna. Vi måste fortsätta att stå upp för ett öppet och fritt samhälle. Demokrati och rättssäkerhet är grunden för att kunna leva i frihet och trygghet. Vi som menar att varje människa ska ha frihet att få forma sitt eget liv, vet hur viktigt det är med tolerans och respekt för varandra. Det betyder samtidigt nolltolerans mot förtryck, hot och diskriminering.

Värna asylrätten och skapa snabbare vägar in i samhället

Som liberal är det självklart att värna asylrätten och jag vill dessutom att vi ska ta emot flyktingar i Sverige på ett humant och rättssäkert sätt. Alla kommuner i Sverige behöver hjälpa till att ta emot både ensamkommande barn, vuxna och hela familjer som är på flykt från krig och förtryck. Det är därför glädjande att så många Täbybor bidrar till ett värdigt mottagande. I Täby finns kapacitet att ge bra utbildning och arbeten. Barnen har mycket goda förutsättningar att snabbt lära sig språket och skaffa sig vänner. Det är svårare för de vuxna. Vi behöver bli mycket bättre på att validera utländska betyg, skapa auskultation för redan yrkeskunniga och på det sättet hitta snabbare vägar in i samhället.

Här i Täby finns en särskild enhet för invandring och integration som jobbar hårt för flyktingarna. Det är ont om bostäder, men i takt med att Täby växer bör vi på sikt kunna ha fler lägenheter även för flyktingar. I ett tillägg till vår styrande Täby-allians politiska program för mandatperioden finns nu inskrivet att vi kan öka andelen förturslägenheter i nybyggnationen. Nu är trycket sådant att vi även måste finna kortsiktiga lösningar för boende. Detta är en prioriterad uppgift i kommunen, inte minst när det gäller de ensamkommande barnen.

Viktiga frivilliginsatser av Täbyborna men EU borde göra mer

Frivilligorganisationernas insatser betyder oerhört mycket som komplement till både statens och kommunernas arbete. På Täby kommuns hemsida finns en bra sammanställning över vad du kan göra här i vår kommun:

http://www.taby.se/Omsorg-och-social-hjalp/Invandring-och-integration/Sa-kan-du-hjalpa-till/

Politiker beslutar om vad som ska göras och administrationen om hur det ska gå till. När nu de anställda på Migrationsverket inte hinner med att registrera de asylsökande och upprätthålla kraven på ordning i prövningen av asylrätten, krävs det extraordinära åtgärder för att verkställigheten ska fungera tillfredställande. Sverige och Tyskland kan vara stolta över insatserna. För att klara flyktingsituationen krävs mycket bättre politik och administration i övriga EU-länder.

Kom och träffa oss

Grunden till problemen ligger i krig och förtryck. Liberalerna bjuder in till ett möte där vi får veta mer om vad som händer i Syrien. Författaren till boken ”Syrien brinner: hur revolutionen mot Assad blev ett inbördeskrig” Aron Lund och riksdagsman Fredrik Malm (LIB) samtalar med oss om den aktuella situationen. Hjärtligt välkommen att delta på Scandic i Roslags Näsby, nu på onsdag den 18 november klockan 19.00!

Eva Wittbom 201307
Eva Wittbom (LIB)
Vice kommunstyrelseordförande och gruppledare för Liberalerna i Täby