Nu vill Alliansen rusta upp Ensta krog, men planerna är precis i startskedet. Gården kan bli “Täbys friluftsvariant av Fotografiska”, menar Hans Ahlgren (L).

Precis bredvid Stolpaskogen ligger Ensta krog, motionsgården som idag är startpunkt för flera vandringsleder i Täby. Nu vill Alliansen rusta upp platsen.
– Ensta är redan en samlingsplats, men vi ser att det finns en slumrande potential. Det skulle kunna vara Täbys friluftsvariant av Fotografiska. Där friluftsliv, restaurang och kultur möts, säger Hans Ahlgren (L) kommunalråd.

Tar fram underlag
Allianspartierna är nu överens om att nästa år ta fram ett beslutsunderlag för att se vad som kan göras på platsen.
– Vi har inte avsatt några pengar. Nu startar på ta fram ett underlag för att se vad det skulle kosta och i vilken takt skulle man kunna göra det, säger han.

Varför just Ensta krog?
– Det har en historisk kontext och vi måste utnyttja de förutsättningar vi har, vi vet redan idag att intresset hos restaurangerna finns, säger han.
Det kommer ta ett antal år innan förslaget kan bli verklighet menar Hans Ahlgren.
– Det här är ett steg i rätt riktning och vi kommer att följa frågan noga, säger han.

Vad mer exakt måste göras på platsen?
– Det som måste till är att rusta motionsgården och få dit en restaurang eller kafé då kan man få till en bättre samlingsplats, säger han.
I förslag till budget 2021 lyfter Alliansen ävan att man under året ska komplettera och förbättra spåren och belysningen i Ella gård och Erikslund.

Nyhetsartikel, Maria Svensson för “Mitt i Täby” nr. 45 2020 sid. 6

  • Ensta krog var under 1700-talet en av de större gästgivaregårdarna i landet.
  • På platsen finns idag grill, utegym och lekplats och bredvid ligger ett galleri där Roslagsmålarna idag håller till.
  • Från Ensta går också flera vandringsleder.
Hans Ahlgren (L) kommunalråd, Täby kommun