Se alla

Dags för jämställt försörjningsstöd

Onsdag 23 december 2020

I Täby kommun är det mannen som är registerledande och den person i hushållet som försörjningsstödet (tidigare socialbidraget) betalas ut till om inget annat bestämts. Hustrun blir därmed beroende av makens ekonomiska välvilja, även om pengarna är sökta för hela familjen.

– Det är oacceptabelt att vi år 2020 sätter kvinnan i en sådan utsatt och beroende position, säger Susan El Hark (L), vice ordförande i socialnämnden och kommunalråd i Täby.

Under pandemin har våldet mot kvinnor i hemmet ökat med 30 procent vilket gör frågan än viktigare. Skälet sägs vara gammal hävd, ”det har alltid varit så”. Med andra ord är det dags att se över de föråldrade normerna.

Därför ska nu socialnämnden se över förutsättningarna för att säkra jämställda utbetalningar av alla ekonomiska bistånd som beviljas för hushållet, inte bara försörjningsstödet.

Ett jämställt ekonomiskt stöd innebär att det betalas och delas lika mellan vardera vuxen i hushållet. Eftersom familjekonstellationer ser olika ut ska utbetalningen till de båda vuxna i familjen också göras oberoende av kön.

Ekonomisk jämställdhet är på många vis en grundförutsättning för att kunna skapa likabehandling i samhället men även att stärka individens frihet. Detta ser vi vara normen för en kommun som Täby.