hans.ahlgren@taby.se 076-643 96 23

Presskontakt:

Joel Furvik
0766-43 96 91
joel.furvik@taby.se

Om Hans

Namn: Hans Ahlgren
Bor i:
Viggbyholm

Förtroendeuppdrag:
-Kommunalråd
-Vice ordförande, Kommunstyrelsen
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Styrelseordförande, Täby Fastighets AB
-Ledamot, Stadsbyggnadsnämnden
-Ledamot, Utskottet för stadsbyggnad och miljö
-Ledamot, Näringslivsutskottet
-Ersättare, Styrelsen för SÖRAB
-Ersättare, Styrelsen för Käppala
-Ersättare, Styrelsen för Täby Holding AB

Vem är du?
Född och uppvuxen i Stockholm. Gift, två vuxna döttrar som studerar och bor utomlands. Flyttade till Täby 1994. Bor i Viggbyholm. Har varit engagerad i Täbypolitiken som fritidspolitiker i 12 år. Var med och drev motståndet mot ”avknoppningen” av Tibble gymnasium och bidrog till att göra rikspolitik av frågan. Ifrågasatte behovet av ett stort kraftvärmeverk i Hagby vilket sedan bidrog till att det blev ett ”omtag”. Tidigare bakgrund från och arbete i Ericsson och SAS. Kommunalråd från januari 2015. Musiken, läsningen, idrottandet och umgänget med familj och goda vänner berikar mig mycket.

Varför är du liberal?
Politik har alltid intresserat mig. Jag tror på individens möjligheter, främjandet av mångfalden och det sociala ansvaret. För mig är Liberalerna det parti som bäst förenar dessa värden. Dessutom tror jag att det ligger något i Aristofanes ord: ”Det är bäst att du engagerar dig i politik, annars är risken stor att du styrs av dårar!”

Mina tre viktigaste frågor för Täby

-Fler hyresrätter, studentbostäder och mindre bostäder.
Vi behöver få till fler och billigare hyresrätter för studenter och unga. En översyn av nuvarande markförsäljningspolicy är ett av verktygen för att åstadkomma detta. Vi vill genomföra en markanvisningstävling där den byggherre vinner som utfäster sig att bygga till den lägsta kostnaden. Vi vill också utvärdera möjligheterna till tomträtt.

-Ett rekreationsområde i Ullnabacken
Ullnabacken ska de kommande åren utvecklas till en attraktiv plats för sport och aktivt friluftsliv året runt och på så sätt bli ett spännande område för närboende, Täbybor och andra. Målsättningen är en rekreationsanläggning för alla årstider. Skidåkning både utför och på längden under vintern. Under sommaren kan vattensport, mountainbike och andra aktiviteter bli möjliga. Vi vill pröva att etablera en mindre skidanläggning (barnbacke) redan till vintern 2016/2017.

-”Omtaget” i kraftvärmeverksfrågan
”Omtaget” i kraftvärmeverksfrågan skall säkra en bra och miljövänlig värme- och energiförsörjningslösning för Täby.