Nyhetsbrev, december 2017

Sista arbetsdagarna innan jul- och nyårshelgerna. 2017 har varit ett händelserikt år med många viktiga politiska beslut för Täbys fortsatta utveckling. Särskilt stolt är jag över den budget vi lade tillsammans med övriga alliansen. Innan valåret 2018 börjar ska jag fira jul med släkten hemma i Viggbyholm och nyåret tillsammans med hustrun i Visby och på Gotland.

Jag ber att få önska dig en god jul och ett gott nytt åt och så syns vi på barrikaderna nästa år!

#Metoo-uppropet bör leda till en diskussion om mansrollen

Sedan oktober har vi under uppropet #metoo fått höra modiga kvinnors berättelser om övergrepp och sexuella ofredanden. Det är viktigt att dessa historier kommer fram och att kvinnor som blivit utsatta vågar träda fram. Det är för mig ofattbart och oacceptabelt hur män tar sig friheter och hur vi kunnat låta detta pågå under så lång tid utan att ha agerat. Robert Hannah, liberal riksdagsman från Göteborg, skrev en debattartikel i Aftonbladet den 19 oktober där han fokuserade på förslag för att bryta vissa manlighetsnormer som leder till destruktiva beteenden. ”Manlighetsnormer gör att många män uppmanas att ständigt bevisa sin manlighet, uppmuntrar aggressivt beteende som drabbar andra och sig själva och leder till en anti-pluggkultur.”  I början av december var jag på en ”Killmiddag” i riksdagen, anordnad av Robert Hannah (L) och inspirerad av ”Make Equal”, en organisation som jobbar för och uppmuntrar till praktiskt jämlikhetsarbete. Vi var ett trettiotal män inom Liberalerna som diskuterade metoo-uppropen, mansrollen, hur vi själva som män agerar och hur vi kan bidra i denna fråga. För att fortsätta denna viktiga diskussion lokalt har jag bjudit in alla manliga ledamöter och ersättare i Täbys kommunfullmäktige för en killmiddag den 17 januari nästa år för att diskutera mansrollen, hur vi bättre kan ta kampen för att främja en samtyckeskultur och vilken roll vi har som politiker.  Min förhoppning är att detta kan leda till att vi börjar prata om och reflektera över manligt beteende. Sexuella ofredanden och övergrepp börjar och slutar med männen – det är gärningsmännen som är roten till problemet, inte flickorna och kvinnorna.

Täbyliberalernas kommunfullmäktigevalsedel för 2018 fastställd

Den 7 december fastställdes Liberalerna i Täbys valsedel för kommunfullmäktigevalet 2018. Jag är väldigt glad och stolt att över att ha fått förtroendet att stå överst på valsedeln och att min kommunalrådskollega Camilla Ifvarsson står på andra plats. Jag är mycket nöjd med vår kommunfullmäktigelista. Det är ett gäng kompetenta och drivna personer som står på listan, med en bra blandning av entusiastiska nya och mer erfarna liberaler.

Nu laddar vi för en fullspäckad valrörelse där vi ska visa att Liberalerna med både hjärta och hjärna i politiken är det parti som är bäst lämpad att styra Täby. Täbyliberalerna är taggade inför valrörelsen och allt vad det innebär med debatter, torgmöten, utdelning, kampanjer på sociala medier och framförallt att få samtala med Täbyborna om aktuell och lokal politik. Det är bara med ett stort väljarstöd som vi kan fortsätta arbeta för ett Täby för alla med skolor av hög kvalitet, en äldreomsorg som möjliggör att man ska kunna leva livet hela livet, ett rikt kultur-, idrott- och fritidsliv och en tillfredställande framkomlighet.

Framkomlighet och rekreation först – byggplaner sen

Det är svårt att komma fram i trafiken på många platser i Täby. Att det är en viktig och prioriterad fråga för Täbyborna det märktes tydligt på Villaägarnas debattkväll om trafiksituationen den 7 november.

Alla trafikslag behövs och vi skall kunna ta oss fram inom och till/från kommunen med bil, kollektivtrafik och andra färdmedel. Idag fungerar tyvärr inte trafiken så som vi vill. Det finns anledning till självkritik för oss politiker. Vi politiker har inte varit tillräckligt klarsynta vid utbyggnader av bostäder, när vi berett bättre plats för cyklister och gjort det svårare för bussar att ta sig fram. Även om en del framkomlighetsutmaningar också beror på andra faktorer som till exempel hur grannkommuner begränsar möjligheterna att komma fram med bil och cirkulationsplatser byggda för vänstertrafik som vi nu åtgärdar, så har vi underskattat problemen med trafikflödena och framkomligheten.

Framöver är det min och Liberalernas uppfattning att en trafik- och framkomlighetsanalys med förslag till lösningar först ska göras och utgöra grund för fortsatta diskussioner, planer och beslut om vilken omfattning vi skall ha av planerade bostadsutbyggnader. Samtidigt som vi utvecklar Täby är det viktigt att vi också bevarar äldre bebyggelse, försäkrar oss om en bra och rekreativ miljö och en tillfredställande framkomlighet. Stadsbyggnad och förtätning i all ära – det skall vara trivsamt också!

Jag heter Hans Ahlgren och känner en stor glädje över att som gruppledare få vara med att och driva liberal politik i Täby. Som liberal tror jag på individens möjligheter, främjandet av mångfald, marknadsekonomi och ett socialt ansvar.

Bästa hälsningar,
Hans

Här kan du läsa Hans nyhetsbrev för november 2017.