”Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi” säger Astrid Lindgren. En bok kan ta dig till nya länder, städer och miljöer. Den kan ge dig nya kunskaper och perspektiv som förändrar och hjälper dig forma ditt liv. Läsning hjälper oss till kunskap och ett bättre språk. Vi utvecklar vårt kritiska tänkande. Därför behöver läsförståelsen bland unga förbättras och i det arbetet är biblioteken ett viktigt verktyg.

I Liberalernas Täby utvecklas biblioteken – inte avvecklas.

Inför 2017 sade vi därför nej till att avveckla tre av Täbys sex biblioteksfilialer. I stället ville vi ha en satsning på biblioteken. Så blev det. Det tillfördes två miljoner, filialerna behölls, söndagsöppet, meröppet och en utökad programverksamhet möjliggjordes.

Under 2018 fortsätter vi utvecklingen av biblioteken. Vi vill bredda utbudet och kommer därför studera hur andra innovativa kommuner gjort för att utveckla biblioteken och utreda hur biblioteken i Täby kan få ett breddat utbud. Biblioteken kan vara en samlingsplats för en mängd aktiviteter så som författarseminarium, studieplatser, ytor för konstaktiviteter och caféer. Genom att tillföra fler aktiviteter tror vi att biblioteken blir än mer attraktiva för Täbyborna.

För de barn som växer upp i ett hem utan böcker ska skolan erbjuda ett bibliotek.

Liberalerna kommer arbeta för att lyfta skolbibliotekens och skolbib­liotekariernas roll. Idag finns det allt för många skolbibliotek utan skolbibliotekarier. Skolbibliotekarier behövs för att öka attraktiviteten och kvaliteten på Täbys skolbibliotek samt läslusten hos eleverna. Precis som att skollagen ställer krav på kompetensen hos elevhälsan bör det också ställas krav på kompetensen inom skolbiblioteksverksamheten. På så sätt kan fler få upp ögonen för skönlitteratur i tidig ålder, förbättra sitt språk och öka sin förmåga till kritiskt tänkande. I Liberalernas Täby värnar vi ungas läsförståelse, och ser biblioteken som en självklar del av kulturutbudet för Täbyborna.

Hans Ahlgren (L) Gruppledare och kommunalråd
Camilla Ifvarsson (L) Ordförande barn- och grundskolenämnden
Robert Stopp (L) Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Detta är en insändare i Täby Nyheter i första numret 2018.