I en insändare förra veckan argumenterar Annica Gryhed, gruppledare för (s), emot en markanvisningstävling för bostäder i Ullna Park, vid Ullnabacken. Istället vill hon att kommunen ska behålla marken och bygga kommunala hyresrätter.

Vi liberaler och alliansen i Täby vill i stället få till en året runt-rekreationsanläggning i Ullna med skidor på vintern och cykel och bad på sommaren. En av förutsättningarna för att det ska kunna bli en anläggning vid Ullnabacken är att marken intill säljs och används till att bygga bostäder. Dvs, det vi nu gör genom markanvisningstävlingen. Markförsäljningen kan vara en viktig del av finansieringen av anläggningen. Indirekt säger alltså Gryhed och (s) att de inte vill ha en rekreationsanläggning vid Ullnabacken. Bra att det tydliggörs, även om det är beklagligt.

Annica Gryhed fortsätter sin artikel med att tala om alliansens ensidiga inriktning på bostadsrätter. Det är inte korrekt. Vi har ett mål att ca 15 % av det som byggs i Täby ska vara hyresrätter. Det målet når vi med råge: 2018-19 kommer drygt 30 % av allt som byggs vara hyresrätter. Även i Arninge-Ullna ligger vi över målet om 15 % hyresrätter. Det byggs också många små bostäder i Täby och bl a 300 studentbostäder i Roslags Näsby.

Ett splittrat (s)

Dessutom verkade (S) inte eniga när besluten om tävlingen togs den 5 mars. Ni säger först ja till tävlingen när beslutet tas i markbolaget, Täby fastighets AB. Senare samma kväll säger ni nej till tävlingen när beslutet tas i kommunstyrelsen. Ni framstår som splittrade i frågan och vad ni vill med Ullna.

Jag och Liberalerna vill att Täby ska vara en trivsam kommun med mycket grönområden och goda möjligheter till rekreation. För oss är en åretrunt rekreationsanläggning vid Ullna en viktig del i att skapa ett trivsamt Täby.

Hans Ahlgren (L), kommunalråd och ordförande i Täby Fastighets AB

Texten är insändare och återfinns i Täby nyheter v.11