Täby är en bra kommun med goda skolresultat, fina grönområden och ett rikt förenings- och näringsliv. Men vi vill mer.

Täbys skolor har bland de bästa studieresultaten i Sverige. Däremot ökar den psykiska ohälsan bland elever. En god hälsa är fundamental för människors fortsatta utveckling. Vi vill därför öka satsningarna på det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Vi nöjer oss inte med goda skolresultat, vi vill också ha välmående elever.

Grönområden och möjligheter för rekreation är viktigt för Täby. När Täby växer slår vi liberaler vakt om de värden som gjort Täby till en attraktiv kommun. Det ska finnas möjligheter för rekreation både för dig som är kulturentusiast och för dig som är friluftsmänniska. I Täby ska det finnas något för alla.

Vi vill också öka framkomligheten. Det innebär dels ökade framkomlighetsåtgärder, dels en minskad exploateringsgrad. Inför varje nybyggnation ska en trafik- och framkomlighetsanalys utgöra grund för beslut om exploateringsgrad. Vi behöver snabbt genomföra framkomlighetsåtgärder på högtrafikerade platser. Framkomlighet först, byggplaner sen!

Vi vill möjliggöra för fler att kunna leva ett gott liv. I Täby ska det finnas en modern äldreomsorg som tillvaratar varje människas individuella behov, bostäder som passar alla med generösa gemensamhetslokaler och aktiviteter som passar äldre. I Liberalernas Täby ska alla kunna leva livet hela livet.

Alla ska få en ska få en ärlig chans att komma in i samhället men samtidigt möta höga förväntningar. Nyanlända barn ska få en bra skolgång och vuxna ska komma i arbete snarast möjligt. Med ett individanpassat integrationsprogram och en jobbpeng till företag som hjälper nyanlända in i arbete ges goda förutsättningar för en god integration.

Den 9 september ska ni lägga er röst på det parti ni tycker är bäst lämpade att styra Täby. Med 25 % i senaste kommunvalet hoppas vi på ett fortsatt starkt förtroende att driva liberal politik. I Liberalernas Täby styr vi med både hjärta och hjärna.

Hans Ahlgren (L), Liberalernas kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Camilla Ifvarsson (L), Kommunalråd

 

Texten finns som insändare i Mitt i Täby nr 17 2018.