Nyhetsbrev, februari 2018

Idag är det 200 dagar kvar till valet. Även om det är vinter och kallt ute så stiger valtemperaturen. Tidningarna har börjat sin valbevakning, man ser fler och fler kampanjer i tunnelbanan, vid busskuren och i sociala medier och det känns som om intresset för valet också ökar bland medborgarna. Nu har jag och mina liberala kollegor drygt ett halvår på oss att övertyga er väljare om vår politik och att vi är det parti som är bäst lämpade att styra Täby. Vi kommer göra det utifrån utgångspunkten att det behövs både hjärta och hjärna i Täbypolitiken.

Lyckad killmiddag för representanter i kommunfullmäktige

I det nyhetsbrev som gick ut precis innan jul skrev jag om den killmiddag jag bjudit in manliga representanter i Täby kommunfullmäktige till. Jag såg initiativet som en naturlig fortsättning på #metoo-uppropet. Vi hade killmiddagen den 17 januari med ett tjugotal deltagare från fem olika partier. Under kvällen pratade vi om mansrollen, de förväntningar som finns på män, hur vi agerar i olika situationer och hur vi kan bidra till ett mer jämställt samhälle. En bra kväll och början. Jag är helt övertygad om att vi måste prata mer om mansrollen för att få bukt med problemen med sexuella trakasserier och ofredanden.
Mer info om killmiddag upplägget finns på: www.killmiddag.se

Kullagränds seniorer får behålla sina gemensamhetslokaler

I slutet på 2016 fick de boende på Kullagränds seniorboende information om att de inte längre skulle få behålla sina gemensamhetslokaler eftersom kommunen sagt upp avtalet med fastighetsägaren. Lokalerna används framför allt till att träffas, fika tillsammans och ha gemensamma aktiviteter. De fungerade i praktiken som seniorernas gemensamma vardagsrum med ett angränsande kök. Under hela 2017 har seniorerna på olika sätt arbetat för att de ska få behålla lokalerna. Jag och Liberalerna har haft ett flertal kontakter med Georges Barré och seniorerna på Kullagränd och stöttat dem i deras arbete. Strax innan jul kom så det glädjande beskedet: de får behålla sina lokaler. Gemensamhetslokaler är ett bra sätt att skapa gemenskap och bryta ensamheten hos många äldre. Vi liberaler menar att det ska finnas gemensamhetslokaler på varje seniorboende i Täby. Det höjer livskvaliteten till en förhållandevis låg kostnad.

Blir det någon barn- och skidbacke i Ullna?

Jag och Täby slalomklubb blev intervjuad av radio P4 Stockholm om hur det går med planerna på en barn- och slalombacke i Ullna. Min och liberalernas målbild och ambition ligger fast: vi vill få till en rekreationsanläggning med aktiviteter året om, skidor på vintern och kanske mountainbike och vattensporter på sommaren. Slalomklubben tycker det går för långsamt. Länsstyrelsen har nu beslutat att ABT, bolaget som bedrivit tippverksamhet vid Ullnabacken, snarast ska avveckla verksamheten samt beskriva och genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det blir miljömässigt säkert och tryggt för de som kommer att vistas där. Ett bra beslut. Vi måste försäkra oss om att det är säkert att låta barn och andra åka skidor där, utan risk för ras eller olyckor. Snart kan vi gå vidare och bjuda in till en anbudstävling där olika aktörer får inkomma med förslag på hur de vill utveckla Ullnabacken.
Här kan du lyssna på intervjun: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6883384

Politik vi går till val på

På senaste kommunfullmäktige presenterade jag den politik vi kommer att gå till val på. En liberal politik som kännetecknas av marknadsekonomi, mångfald, socialt ansvar och god kvalitet i våra verksamheter samt en välskött ekonomi. Uttryckt annorlunda: Med både hjärta och hjärna i Täbypolitiken!
Täby är på många sätt en bra kommun att bo i. Vi har ett rikt idrottsliv, goda skolresultat och mycket grönområden. Det finns fortfarande saker som behöver förbättras och utvecklas. Vi tror att Täby kommer bli ännu bättre med en mer liberal politik och har därför valt att peka ut fem områden som särskilt viktiga:

Alla ska kunna leva ett gott liv hela livet. Oavsett ålder och hälsa ska du ha möjligheterna att leva det liv du helst önskar. Vi pratar en modern äldreomsorg, olika boendeformer och generösa gemensamhetslokaler.

Kultur och fritid är viktiga delar i samhället och i Täby. Det skapar livskvalitet och gemenskap. I takt med att Täby växer i storlek behöver vi också utveckla vårt frilufts-, idrotts- och kulturliv.

Varje elev ska kunna nå sin fulla potential. Oavsett bakgrund och uppväxtförhållanden ska skolan ge dig de verktyg du behöver för att nå dina mål i livet. Då behövs bra lärare, arbetsro i skolan och en god elevhälsa som säkerställer att Täbys elever mår bra.

Bevara och utveckla för ett trivsamt Täby. Vi vill både bevara äldre byggnader och bygga nytt. Vi sätter framkomlighet och trivsel före maximala byggplaner. Täby ska vara en trivsam kommun att bo och vistas i.

Nyanlända Täbybor ska ges förutsättningar att integreras i Täby genom att lära sig svenska, ges möjlighet till arbete och ses som en tillgång. Med en god integration kan dessa personer komma in på arbetsmarknaden och bidra ytterligare till samhällets utveckling.

Författarkväll om Gustaf Mannerheim

Gick och lyssnade på författaren och den tidigare diplomaten Dag Ahlander när han berättade om sin bok om den finske nationalhjälten Gustaf Mannerheim. Ett spännande liv minst sagt. En välbesökt och givande kväll på det nyrenoverade huvudbiblioteket.

Följ mig på Facebook

Sedan i höstas har jag även en sida på Facebook. Där kan ni följa mig mer löpande med uppdateringar några gånger i veckan. Jag brukar reflektera över politik i allmänhet och Täbypolitiken i synnerhet och kring intressanta besök och möten. En och annan musikfavorit lär också dyka upp.
Här hittar ni min sida: https://www.facebook.com/kommunalrad/

Jag heter Hans Ahlgren och känner en stor glädje över att som gruppledare få vara med och driva liberal politik i Täby. Som liberal tror jag på individens möjligheter, främjandet av mångfald, marknadsekonomi och ett socialt ansvar.

Bästa hälsningar,
Hans