Se alla

Välkommen kvar i Täby!

Vi liberaler i Täby, vill utveckla en ny form av äldreboende – en typ av mellanboende när den nuvarande bostaden blir för stor eller för ensam och en plats inom äldreomsorgen inte är aktuell. Vi skulle uppskatta om du kunde svara på enkäten nedan.

Hur ser du på ditt framtida boende? Ingen vet bättre än du själv.

Tillsammans kan vi göra något bra av detta!

Vänligen,
Täbyliberalerna i Socialnämnden