Se alla

Fritidsliv i Täby

Kultur- och fritidslivet är en viktig del av samhället som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap.
Det är ett viktigt liberalt område! Kultur- och fritidsaktiviteter ger möjligheter till det ”innanförskap” och de möte som människor behöver. Det gäller både ”gamla” och nya Täbybor.

Inget fritidsliv utan föreningsliv
I Täby finns över 400 föreningar inom allt från idrott, kultur och friluftsliv. Föreningar leds och drivs av eldsjälar som skapar gemenskap och förutsättningar för andra att mötas, umgås, leka, träna och tävla.

Att stödja föreningarnas viktiga arbete ser vi som en investering.

Friluftsliv
Täby har bra förutsättningar för friluftsliv. Spåren i Ensta, Skavlöten, Mörtsjön och Täby IP används flitigt och är väldigt uppskattade av Täbyborna. Nu förbättras spåren och belysningen i Ella gård och Erikslund också. Ensta krog har en slumrande potential som vi vill utveckla. Stadsnära odlingslotter är populära. Ett privat initiativ för odlingslotter finns nu på Löttinge gård. Vi vill mer.

Täbyliberalerna tror på mer samarbete med våra grannkommuner vad det gäller idrottsanläggningar och kulturscener.

Regional samverkan
Under de närmaste åren kommer Täby att förändras. Då är det viktigt att vi visar upp vår kultur och kulturhistoria så att vi alla nya som gamla Täbybor känner sig hemma.

Thomas Helleday (L) Vice ordförande, Kultur- & fritidsnämnden