Hans Ahlgren, kommunalråd sedan förra årsskiftet, har valts till ny gruppledare för Liberalerna i Täby och Camilla Ifvarsson, ordförande i barn- och grundskolenämnden, blir nytt kommunalråd på 50 procent. In i kommunstyrelsen kommer också Robert Stopp.

 

Hans Ahlgren    Jan-Åke Gunnarson     Camilla Ifvarsson     Eva Strand     Mats Nordström     Robert Stopp

I Täbys kommunstyrelse är därmed Liberalerna representerade av de tre kommunalråden Hans Ahlgren (blir ny vice ordförande), Jan-Åke Gunnarsson och Camilla Ifvarsson samt Eva Strand, vice ordförande i socialnämnden, Mats Nordström, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Robert Stopp, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Förändringarna beror på att Eva Wittbom har valt att lämna alla uppdrag efter att ha varit engagerad i Täbypolitiken under 14 år.

– Det har varit utmanande, stimulerande och roligt under alla år, men nu måste jag välja väg, säger Eva. På universitetet är jag föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten och vi har lyckats få så många forskningsuppdrag att det inte längre går att dela upp arbetstiden. Vi ska bland annat forska om Trafikverkets styrning i rollen som samhällsutvecklare och om Arbetsförmedlingens förändringsresa. På det sättet kommer jag även i fortsättningen att verka för ett ännu bättre samhälle! Det känns också gott att kunna lämna över till ett så kompetent team som säkerställer starka liberala krafter för Täbybornas bästa, säger Eva Wittbom