12891567_121149351614032_7749329528978965857_o

Täby utvecklas, ja verkligen!

 • Stadsutveckling i Täby Centrum, Arninge-Ullna, Västra Roslags Näsby och Täby park och på många andra ställen. 8 000 bostäder de kommande 10 åren. Flerbostadshus de flesta. 15 % hyresrätter. 300 studentbostäder.
 • Kapaciteten i Roslagsbanan byggs ut de närmaste åren
 • Sverigeförhandlingen – Tunnelbana till Täby Centrum eller koppling med Roslagsbanan från Universitet till city via Odenplan? I morgon tisdag får vi ett konkret bud från Sverigeförhandlaren.
 • Investeringar i skolor, vård- och omsorgsboende, simhallar m m. En bra dialog mellan verksamheterna, Kommunfastigheter och brukarna är avgörande. Nya Brinkskolan visar vägen.
 • Vi behöver säkra tillgång på ny mark för näringsliv och verksamheter
 • Balansräkningen ändrar karaktär, det kommer blir frågor om kapacitet, prioriteringar, nya finansieringslösningar och nya arbetssätt.
 • Jag menar att alla verksamheter behöver ha ett förändringstryck på sig. För att säkra nöjda Täbybor och samtidigt en effektiv verksamhet måste vi fråga oss: Vilka tjänster adderar värde? Hur kan vi jobba smartare, skall vi göra allt själva eller kan vi ta hjälp av andra. Kan vi arbeta med andra affärsmodeller som gör att vi får en större rörlighet i kostnadsmassan? Vad gör de kommuner och andra verksamheter som kommit längst? Vi behöver samtidigt säkra en egen bra kravställar-verksamhet. Det nya kommande kontaktcentret med medborgarnas behov och kontaktyta som utgångspunkt kommer samtidigt ge nya möjligheter till effektiviseringar!

…Med frihet, absolut!

En liberal utgångspunkt – i dag är vi väl alla liberaler, eller hur? Vi välkomnar alla nytillkomna liberaler! Även om det bara finns ett original, som har friheten och liberalismen i sitt DNA! Liberalerna!

 • Individens behov av valfrihet skall tillgodoses. Kvaliteten skall vara hög i förskola, skola, äldreomsorg oavsett om det bedrivs i egen eller privat regi.

…Och Trygghet – avgörande för trivsel!

 • Alla Täbybor skall kunna känna sig trygga i sin kommun!

…För en Hållbar framtid, så måste det bli och så måste det vara!

   Vi pratar ekonomisk, social och miljömässigt hållbarhet

  • Ekonomiskt har vi ett starkt ingångsvärde med 2015 års bokslut i ryggen: 184 miljoner i överskott varav nämnderna stod för 120 miljoner. Det är bra! Det kommer behövas när vi på tio år med tunga investeringar går från skuldfrihet till 2,5 miljarder i lån med ökade avskrivningar och räntor som följd.
  • Socialt. Nu har vi viktiga år framför oss för att välkomna de nyanlända, våra nya Täbybor. Vi behöver ordna med förskolor, skolor, SFI, bostäder, praktikplaster och arbeten. Samverkan är nyckelordet för en lyckad etablering. Samverkan mellan kommunen, näringsliv, civilsamhället, organisationer, Arbetsförmedlingen med flera avgör. Jag är imponerad över på det sätt våra tjänstemän – med kommunchefen i spetsen – arbetar med dessa frågor, både strategiskt och operativt.Vi Liberaler ser kultur-, fritids- och idrottsverksamheterna som oerhört viktiga möjliggörare och förutsättningsgivare för en lyckad samverkan och en bra etablering!

   Vi skall välkomna våra nya Täbybor och ge dem bästa möjliga förutsättningar att vistas och etablera sig bra hos oss. Visst, här finns utmaningar. Vi skall dock kunna säga till varandra om några år: Vi gjorde allt vi kunde. Vi gjorde det bra! Det blev bra!

  • Miljömässigt gör vi mycket. Vi har en ambitiös miljöplan, som vi skall bredda ytterligare och göra ännu mer känd!
   Vad det gäller “omtaget” i värmeverksfrågan är vi nu på rätt väg! Vi har i steg ett fokuserat på Täbys värmebehov på kort och lång sikt, därefter adderat ett regionalt perspektiv. Vi kan konstatera att befintlig installerad effekt i Täby klarar av att tillgodose det förväntade behovet 2030, med god marginal! Dock är produktionssystemet i behov av förnyelse och effektivisering!
   I nästa steg och under våren-sommaren undersöks tänkbar kompletterande basproduktion i Täby: Kan värmeverket i Arninge-UIlla byggas ut? Hur ser E.ON på Täby och Norrort? De bygger nu ett kraftvärmeverk i Högbotorp i Upplands-Bro, Hur ser Fortum Värmes inkl PC City’s planer ut? Vad med geotermisk produktion? Går det att samoptimera systemen i NO mellan Täby, Vallentuna och Österåker? Finns det andra lösningar?

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för verksamhetsplanarbetet med mål och ramar för nämnder och bolag. Nu skall ramarna och förutsättningarna behandlas och hanteras i nämnderna med prioriteringar, effektiviseringar, nya grepp och konsekvensanalyser för ett slutgiltigt beslut senare i år.