Varje år genomför Statistiska centralbyrån sin medborgarundersökning där invånare över hela Sverige får svara på hur nöjda med olika saker i sin hemkommun. Allt från skola till cykelvägar, från vatten- och avlopp till möjligheten att vara med att påverka behandlas i enkäten. Vi liberaler är måna om att använda enkätens resultat för att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Utifrån detta vill vi göra Täby till en ännu bättre kommun att bo och leva i.

SCB NMI idrotts- och motionsanläggningar

Resultaten från undersökningen visar bland annat att Täbyborna är nöjdare med tillgången på idrott- och motionsanläggningar än den genomsnittliga invånaren i länets och rikets övriga kommuner. Detta är givetvis glädjande, samtidigt som vi liberaler vill fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla invånarnas möjligheter till idrott och motion.

God tillgång till bra anläggningar är en viktig del för att säkerställa att invånarna har bra möjligheter till en rik och meningsfull fritid. Det är glädjande att se att nöjdhetssiffrorna men anläggningarna lyser igenom även i siffrorna för Täbys invånares nöjdhet med möjligheten till fritidsaktiviteter i sin helhet.

SCB NRI fritidsmöjligheter

Bra anläggningar ger fler deltagare
Att Täby har populära anläggningar är givetvis roligt och glädjande, men utan människor som använder dem blir anläggningarna tämligen värdelösa. Därför är vi liberaler stolta över att våra satsningar faktiskt ger effekt på föreningsdeltagandet. Tittar man på antalet deltagartillfällen i föreningslivet för barn och ungdomar 7-20 är det högre i Täby än snittet i både Stockholms län och hela riket. I Täby har även trenden de senaste åren varit att den siffran ökar, till skillnad från resten av länet och riket där trenden är den motsatta.

Deltagande fritidsaktiviteter per invånare

Det är glädjande att Täby har ett brett och uppskattat idrotts- och fritidsutbud. Det är bra för människors hälsa och därmed i förlängningen bra för hela kommunen. Nästa steg blir att utveckla våra motionsspår och leder.
-Robert Stopp, ordförande kultur- och fritidsnämnden (L)