För oss liberaler är det viktigt att människor får möjlighet att leva livet hela livet. För oss innebär kvalitet i äldreomsorgen att ge varje individ förutsättningar och möjligheter att i så stor utsträckning som möjligt själva välja vad denne själv vill förgylla sina dagar med.

 

Närhet till träningslokal

Tittar man på andelen särskilda boenden med tillgång till träningslokal så är den siffran 83% i Täby. Detta kan jämföras med snittet för samtliga kommuner i Stockholms län som ligger på 73% eller snittet för hela landets kommuner som är så lågt som 46%. Möjlighet till fysisk aktivitet har bevisat positiva effekter och skapar förutsättningar för en frisk vardag. Detta är bra för både individen och för samhället.

 

Andel enheter som erbjuder tillgång till aktivitet

För att verkligen utnyttja de tillgängliga träningslokalerna till fullo är det viktigt att även erbjuda regelbundna träning i lokalerna. När Socialstyrelsen undersökt hur stor andel av de särskilda boendena som erbjuder tillgång till aktiviteter minst tre gånger i veckan placerar sig Täby högt med sina 92%. Detta att jämföra med länssnittet på 84% och rikssnittet på 65%.

 

Andel enheter som erbjuder möjlighet att delta i borådsmöten.

En annan sak som Socialstyrelsen tittat på och som inte har med fysisk aktivitet att göra är andelen särskilda boenden som erbjuder möjlighet att delta i borådsmöten. Vi liberaler anser att det är oerhört viktigt att självbestämmanderätten för individen finns kvar även när denne behöver flytta in på ett särskilt boende. Täby placerar sig högt med 83% men vi liberaler vill fortsätta det viktiga arbetet med att stärka självbestämmandet även för samhällets årsrika.

I Täby råder valfrihet och självbestämmande längs hela livspromenaden
-Eva Strand (L), Vice ordförande, Socialnämnden och socialutskottet