På söndag är det val. Då ska ni Täbybor avgöra vilket parti ni tycker är bäst lämpade att styra Täby. Vi går till val på en socialliberal politik med individen i fokus med devisen ”Med både hjärta och hjärna i Täbypolitiken”. Det innebär både en välskött ekonomi och en politik som omfattar och stöttar de som behöver mest stöd och hjälp. Därför kommer vi fortsätta att stå upp för frågor som LSS och stöd till funktionsnedsatta, bra boendeformer för äldre och mer pengar till Täbys förskolor. Vi kommer också de kommande fyra åren fortsätta att arbeta för en ökad framkomlighet, fler och lättillgängliga grönområden och ett utökat kulturutbud. Vi kommer också arbeta för en mer balanserad utbyggnad av kommunen. Täby ska vara en trivsam kommun. Trivsamheten ska inte byggas bort.

Vi värnar valfrihet. Valfrihet för oss innebär inte att det bara ska finnas privata alternativ eller bara kommunala alternativ. Verklig valfrihet innebär en bra mix av både kommunala och privata aktörer och det oavsett om det är inom skola, äldreomsorg eller kulturskola. Vi har ingen förutfattad uppfattning eller mening om vilken form eller lösning som är bäst – det avgör Täbyborna och den kvalitet som levereras.

En kommun kan aldrig jämföras med ett företag. Medborgarna är ytterst både ägare och finansiärer, inga kunder. Kommunen är till för alla sina invånare och har andra uppgifter och annat ansvar än ett företag.

Din frihet är målet för Liberalernas politik. Vårt parti bildades inte för att gynna en särskild grupp eller försvara något enskilt intresse. Alla strider vi tar handlar istället om en enda sak: att du ska ha friheten att forma ditt eget liv och ta ansvar för din väg framåt. Och att den friheten ska gälla varenda människa, oavsett bakgrund och förutsättningar.

I kommunvalet 2014 fick Liberalerna 25 %. Nu hoppas vi på ert fortsatta förtroende att göra Täby bättre. Med din röst gör vi skillnad.

 

Raka besked från Liberalerna i Täby.

 • Förskolepengen och skolpengen ska höjas.
 • Öppna förskolan ska bevaras och utvecklas.
 • Elevhälsan ska få stärkta resurser – eleverna i Täbys skolor ska må bra.
 • Den kommunala kulturskolan ska bevaras.
 • Inför arrangemangspeng för att stödja föreningar som vill arrangera större aktiviteter.
 • En motorik- och gymnastikhall och en ny ishall ska byggas.
 • Läktarbyggnaden på galoppfältet ska bevaras och bli en kulturarena i den nya kommundelen.
 • Våra friluftsområden som Skavlöten, Ensta och Täby IP ska rustas.
 • Öppna Ullnabacken.
 • Pröva nya grepp för lägre boendekostnader – genomför markanvisningstävlingar med lägsta boendekostnad som kriterium.
 • Åtgärder för bättre framkomlighet vid Bergtorpsrondellen, Marknadsvägen och Vikingavägen och sätt in matarbuss från Skarpäng till Roslags-Näsby.
 • Pendelbåtslinje från Täby till city.
 • Förläng Roslagsbanan till Arlanda.
 • Ny boendeform för äldre – mellanboende – för äldre som känner sig ensamma, behöver mindre stödinsatser och som inte vill bo kvar hemma.
 • Inför aktivitetspeng för äldre som deltar i föreningsaktiviteter.
 • Alla Täbys seniorboenden ska ha generösa gemensamhetslokaler.
 • Personer inom LSS ska få fri ledsagning och habiliteringsersättningen ska höjas.
 • Kommunen ska anställa fler fältsekreterare.