Friluftslivet är viktigt för Täbyborna. Täby har också mycket goda förutsättningar och många fina områden för ett aktivt friluftsliv. Under mandatperioden drev Liberalerna fram ett offensivt friluftsprogram som antogs och som syftar till att rusta, tillgängliggöra och utveckla friluftslivet i Täby. Därför vill vi nu bland annat rusta anläggningarna i Skavlöten, Ensta krog och Täby IP som är i stort behov av en rejäl uppfräschning.

Ensta krog och området runtomkring har stor potential att bli en samlingsplats för kultur- och friluftslivet i Täby. Redan idag finns det en tillgänglighetsanpassad lekpark, flera motionsspår varav ett nyligen anlagt tillgänglighetsanpassat spår och en hundlekpark på andra sidan vägen. Vi liberaler vill den kommande mandatperioden rusta upp hela området, bygga en ny motionsgård med samlingsrum för föreningslivet. Vi vill också inleda en dialog med företag för att på sikt etablera en krog i huvudbyggnaden. Redan idag finns kulturen där i form av Roslagsmålarna i flygelbyggnaden, de ska självklart vara kvar där och vara en del i dialogen om hur området kan bli mer attraktivt. Med sin placering centralt i Täby, en knapp kilometer från Täby centrum och med goda möjligheter att ta sig till med både bil, cykel och gång har Ensta krog potential att bli en samlingsplats för kultur, mat och motion.

Utöver en upprustning av Ensta krog vill vi också rusta upp Skavlöten med en ny friluftsgård och uppfräschning av de befintliga elljusspåren. Vi vill också skapa ett grönt sammanhängande stråk från Värtan till runriket via Centralparken och Stolpaskogen för gång och cykel. Vi vill också öppna Ullnabacken.

Vi liberaler har höga ambitioner för Täbys friluftsliv. Det ska vara enkelt att röra på sig såväl i vardagen som på fritiden. Alla Täbybor ska ha nära till ett grönområde och det ska vara lättillgängligt, inbjudande och tryggt att vistas i.

 

Hans Ahlgren (L) Gruppledare och kommunalråd.
Folke Ullenius (L) Ledamot kultur- och fritidsnämnden.