I slutet av augusti tog Täbys barn och unga plats i skolbänkarna efter ett långt sommarlov. Men när skolan slår upp klassrumsdörrarna blir det också tydligt att inte alla barn har samma goda förutsättningar. För oss liberaler ska skolan vara en möjlig väg ut ur de omständigheter som man har fötts in i. Skolan ska vara en bro vidare till nya möjligheter och nya drömmar. Den svenska skolan ger en fantastisk möjlighet att kompensera för en orättvis start och för oss liberaler är skolan och den kunskap som den ger ett av det viktigaste verktyget för att ta sig framåt i livet.

I klassrummet kan nya dörrar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen eller öppna en bok. Barn som ingen frågar om de har gjort läxan, eller om de ska plugga vidare på universitet. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska den skickligaste läraren finnas.

För det barn vars vardag är kaos ska skolan inte bjuda på mer stök, utan studiero. För den som kommer från ett hem utan böcker ska skolan erbjuda ett bibliotek. För den som drabbas av hederskultur måste skolan innebära frihet. Och för varje kille och tjej som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.

Täby ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför Liberalerna vill att Täby fortsatt ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi vill framöver se ökade satsningar på förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa bland unga. Vi vill stärka lärarnärvaron och arbetet med metoder som gör att varje elev får det stöd och hjälp som denne behöver. Vi behöver den duktigaste personalen som med ett tydligt ledarskap styr fokus ifrån stök mot en skola där kunskap står i fokus. I Liberalernas Täby finns det möjlighet att välja skola, fristående eller kommunal, men de ska alla ge barn möjlighet att utveckla sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.