Ny partiledare – hur det ska det gå till
Processen med att välja Jan Björklunds efterträdare till partiledarposten är i full gång. Valberedningen föreslår att en ny partiledare ska väljas på ett extra Landsmöte i slutet på juni, innan Almedalsveckan. Processen ska vara transparent, med flera kandidater och hearings.
I sonderingsfasen fram till den 31 mars uppmanas förbunden att inkomma med flera namn. I Täby har vi ett medlemsmöte den 28 mars. Då kommer vi diskutera om också Täby ska lämna förslag på kandidater. Det blir sedan en hearing- och nomineringsfas i början på juni. I ”pausen” under våren ligger fokus på det viktiga Europaparlamentsvalet (EP-valet) den 26 maj.

Som gruppledare i Täby och styrelseledamot i Länsförbundet får jag goda möjligheter att på nära håll följa det taktiska spelet när egna favoriter och kandidater förs fram och positioneras för posten. Både under regeringsbildandet och nu i partiledarprocessen har jag fått erbjudanden om att delta i olika tidningsupprop. Jag har tackat nej till det. Inte för att jag inte har en uppfattning, men för att jag föredrar att framföra mina synpunkter och driva min linje internt, inte publikt.
Vi har också på Liberalernas årsmöte beslutat att processen ska vara öppen och då respekterar jag det. Jag vill inte heller ”binda” medlemmarna i en fråga där vi har olika uppfattningar.

Ett första steg mot att återupprätta LSS
Reformprogrammet och det politiska innehållet i de 73 punkterna i Januari-överenskommelsen innehåller mycket bra liberal politik. Liberalerna har drivit på för att återupprätta LSS. För en dryg vecka sedan presenterades det första konkreta resultatet av överenskommelsen. Regeringen föreslår att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov. En självklarhet! Lagändringen ska träda i kraft i slutet av sommaren. Försäkringskassan kan då börja ändra sina beslut som inneburit förödande och omänskliga konsekvenser för de som inte beviljats assistans.

Framkomlighetsproblemen i Skarpängbra möten med Danderyds politiska ledning
I november i fjol träffade vi politiker Skarpängsborna för att diskutera deras trafik- och framkomlighetsproblem. I rusningstid står trafiken i stort sett stilla och det går knappt att ta sig genom Enebyberg eller ut på E 18 via Roslags Näsby. Frågan berör både Danderyd och Täby. Kommunerna har lite olika utgångspunkter. Danderyd vill begränsa trafiken genom Enebyberg och styra den via Enhagsvägen ut på E18.
Täby vill undanröja onödiga hinder på Enebybergsvägen för att förbättra framkomligheten också via Enebyberg.

Jag och min politiska kollega Johan Algernon har haft två bra möten med Danderyds politiska ledning. Vi är överens med dem om att vi behöver tackla frågan tillsammans. Vi har tagit fram ett förslag till gemensam avsiktsförklaring och målbild. De båda kommunernas tjänstemän ges i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag till lösningar. Andra initiativ planeras också såsom t e x kontakter med Arriva, SL och Regionens trafiknämnd för att verka för matarbussar till Roslags Näsby.

På uppföljningsmötet med Skarpängsborna i maj behöver vi ha konkreta planer på både kort och långt sikt hur trafikproblemen ska åtgärdas.

Ny mandatperiod, nytt parti och nya frågeställningar
SD kom in i Täby kommunfullmäktige den här mandatperioden. På senaste kommunfullmäktige la SD fram tre motioner.
En om att införa tiggeriförbud. En annan ”Cykling är som vindkraft – trevligt men opålitligt” och en tredje motion ”Hastighetshinder – felaktigt trafiksäkerhetstänk”.
Täby har under flera år satsat på och byggt ut möjligheterna till att kunna ta sig fram på cykel på ett bra sätt. På samma sätt har trafiksäkerhetsfrågorna varit en prioriterad fråga.
Tiggerifrågan är brännande, inte minst sedan Högsta förvaltningsdomstolen gav Vellinge kommun rätt och möjlighet att införa ett tiggeriförbud på allmän plats.

Helt klart är att vi liberaler har nya och utmanande frågeställningar att förhålla oss till.

Roslagsbanans förlängning till city tidigareläggs?
Täby kommun har haft ett första möte med region Stockholm för att diskutera möjligheterna till en tidigareläggning av utbyggnaden av Roslagsbanan till centralen via Odenplan. Kanske att vi skulle kunna få till en projektstart redan 2021/22 i stället för 2026. I grunden är det goda nyheter. Det återstår dock många diskussioner och klarlägganden innan vi är där. Vi behöver bl a räkna på ränteeffekter, stämma av med NO-kommunerna och Stockholm och sedan utse förhandlingspersoner.

Elförsörjning och fjärrvärme – grundförutsättningar vi inte ska ta för givna
Det är lätt att ta vissa grundförutsättningar för Täbys och Stockholmsregionens tillväxt och utbyggnad för givna. Jag tänker på tillgång till elförsörjning, fjärrvärme, vatten och avlopp. På senare tid har det blivit uppenbart för oss i Täby att det kan vi inte göra. Bl a har ICA’s tillträde på fastigheten Tumstocken i Arninge försenats p g a elbrist. Förra helgen berättade elnätsbolaget Ellevio i SVT att redan 2021 kan elbristen vara så akut att nya industrier och bostadsprojekt inte kommer att få ansluta sig till Stockholm stads elnät. Stamnätet behöver byggas ut men det kan vara förstärkt tidigast 2027.
Även på Täbys behov på fjärrvärmesidan behöver vi hitta lösningar.
Elförsörjningen i Täby och vår framtida fjärrvärmelösning – är två av Täbys viktigaste framtidsfrågor!