Sonderingsfas i partiledarfrågan
I torsdags kväll tog Liberalerna i Täby, en av länets största föreningar och med över 18 procent i senaste kommunvalet, fram följande fem förslag på möjliga partiledarkandidater:
-Nyamko Sabuni, Täbybo, tidigare riksdagsledamot och statsråd i regeringen Reinfeldt.
Sedan 2013 hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF.
-Erik Ullenhag, Tidigare riksdagsledamot och statsråd i regeringen Reinfeldt.
Sveriges ambassadör i Jordanien sedan 2016.
-Cecilia Malmström, Tidigare ledamot av Europaparlamentet och EU-minister
i regeringen Reinfeldt. Sveriges EU-kommissionär sedan 2010 med ansvar för handelsfrågor.
-Cecilia Wikström, Tidigare riksdagsledamot. Ledamot av Europaparlamentet sedan 2009.
-Lina Nordquist, Forskare och tidigare landstingsråd. Riksdagsledamot sedan 2018.

Den 3-10 juni kommer fyra hearings att hållas på olika platser i Sverige med de som har det bredaste stödet. Mellan 10-17 juni beslutar föreningarna om vilken partiledare de förordar. Slutgiltigt val görs på ett extra landsmöte i slutet på juni. Sannolikt den 28 juni.

EU ska vara världens främsta miljöorganisation
För mig är Europasamarbetet och EU i grunden ett fredsprojekt. Jag minns hur väl John Major, brittisk premiärminister under 90-talet, uttryckte det under en intervju med Sveriges Television: ”Två världskrig har startat i Europa under 1900-talet, med EU hoppas vi att det inte blir ett tredje”.

Liberalerna är Sveriges mest EU-positiva parti. Miljöpartiet slopade sitt krav på EU-utträde 2008. Ytterkantspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna beslutade så sent som i år att de inte längre vill att Sverige ska lämna EU. Övriga partier är ganska ljumma i sitt engagemang.

Klimat- och miljöfrågorna är centrala och, menar vi Liberaler, hanteras bäst och mest effektivt tillsammans inom EU. EU bör leda utvecklingen i frågan med Parisavtalet som den självklara utgångspunkten. De som förorenar ska betala och vi bör därför införa en europeisk CO2-skatt. Vi vill också se ett ökat klimatbistånd där Europa gör insatser för en hållbar utveckling också i utvecklingsländer.

Karin Karlsbro är vår toppkandidat till valet till Europaparlamentet. Karin Karlsbro, från Drottningdal i Roslagen, har en bred erfarenhet från politiken. Karin Karlsbro har ett mycket starkt engagemang i klimat- och miljöfrågorna.
För mig är valet enkelt – ja till Europa, (L) och Karin Karlsbro i valet till Europaparlamentet den 26 maj!

Bilarna släpper ut mest växthusgaser i Täby
På det senaste Stockholm Nordost-mötet, där ledande politiker och kommunchefer från sex kommuner i nordost träffas, informerade kommunernas miljöchefer om växthusgasutsläppen i vårt område. Transportsektorn står för de i särklass största CO2-utsläppen. Majoriteten av de utsläppen kommer från personbilar. Därefter kommer utsläpp från lastbilar, sjöfart och bussar.

På en fråga om vilken roll vi ska ta och hur vi bäst ska driva klimat- och miljöfrågorna svarade Täbys miljöchef: ”Vi måste visa vägen och vara ett föredöme. Det finns förväntningar på oss från den yngre generationen. Det är kris och vi måste göra mer!” Just så.

Budgetanförande i kommunfullmäktige 20 mars
Vid det senaste kommunfullmäktige debatterade vi budgetförutsättningarna för 2020. Jag lyfte bland annat fram följande punkter i mitt anförande:

Stark ekonomi – kommunens fundament
En stark och välskött ekonomi är fundamentet. I Täby har vi målet att kommunen ska gå med två procents överskott per år. Med en budget på 3,5 – 4 miljarder innebär det plus med 70-80 miljoner. Det klarade vi med råge 2018.

Utan en stark ekonomi, så vacklar fundamentet och förutsättningarna för den långsiktiga strategiska verksamhetsplaneringen ändras. Det kan tyckas självklart, men vi behöver bara gå till vår grannkommun, Danderyd, som hamnat i en rejäl ekonomisk uppförsbacke. I stället för ett överskott på ett par procent i deras budget på två miljarder, så har de ett underskott på fyra-fem procent eller minus 80 – 100 miljoner. Markförsäljningsintäkter har under en tid balanserat ekonomin, men nu när de upphört står kommunen inför mycket tuffa ekonomiska prioriteringar.

Service och bemötande
Täbybor eller företagare som hör av sig till kommunen ska få snabba och raka besked, mötas av en positiv och serviceorienterad inställning och ett trevligt bemötande. Det gäller oavsett om de kontaktar en tjänsteman, en verksamhet eller en politiker och om de vill ha hjälp med att välja skola, höra hur det går med en bygglovsansökan eller ett tillstånd eller om de undrar hur vi politiker tänker i en fråga. Om en vecka offentliggörs NKI-servicemätningen. Allt talar för att vi har mycket att förbättra.

På samma sätt som Janne Carlzon kom in i SAS på 80-talet och drev igenom ett starkt kundfokus i bolaget, ska jobba vi igenom och utveckla kommunens kontaktytor gentemot medborgarna och företagen. Täby kommun är till för alla sina invånare. Det är min, det är Liberalernas och det är Täbyalliansens utgångspunkt.

Välkommen framtid!
Jag är stolt över ”Välkommen framtid!” Täbys satsning på att de som står långt ifrån arbets-marknaden ska komma i arbete och få egen försörjning.
Ett arbete ger dig en identitet, ett sammanhang och en möjlighet att ordna ett eget boende. ”Välkommen framtid!” har på kort tid förmedlat ett 100-tal jobb.