Nyhetsbrev, april 2018

Sedan årsskiftet har vi liberaler gått in i ”kampanj-mode” och arrangerat ett flertal öppna möten om bland annat integration, trafik och framkomlighet och frågor som gäller Ullna. Viktiga och bra tillfällen för oss att möta och diskutera aktuella frågor med Täbyborna och samtidigt presentera vår politik. Fler liknande möten ligger i ”pipeline” framöver. Hjärtligt välkommen om du har tillfälle och lust.

Det behövs både hjärta och hjärna i Täbypolitiken

Liberalismen bygger på marknadsekonomi och rätten till självbestämmande över sitt eget liv. En viktig utgångspunkt för politiken blir därför att bidra till att skapa förutsättningar för människor att kunna forma sitt eget liv. Jag och Täbyliberalerna menar att det behövs både hjärta och hjärna i Täbypolitiken. Vi ska fånga den som faller utan att snärja den som kan stå själv. Med både hjärta och hjärna i Täbypolitiken kan vi utveckla kommunen till att bli ännu bättre. Det handlar om att vi, förutom goda studieresultat i skolan, också arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa, att vi värnar rekreation och de värden som gjort Täby till en attraktiv kommun, att framkomlighet och trivsel går före överambitiösa byggplaner, om en modern äldreomsorg med generösa gemensamhetslokaler och aktiviteter som engagerar och att nyanlända ska få en ärlig chans att komma in i samhället och samtidigt möta höga förväntningar. Läs mer om våra tankar i denna insändare som jag skrivit tillsammans med min kommunalrådskollega Camilla Ifvarsson

Åtgärder för bättre framkomlighet i trafiken                         

Täby är en kommun som utvecklas och växer. Vi liberaler välkomnar den utvecklingen. Samtidigt behöver vi säkerställa att det fortsatt finns många grönområden och en god framkomlighet i trafiken. Det ska gå att förflytta sig mellan hem, arbete, förskola och butiker utan att sitta fast i långsamma köer. Så är det inte idag. Det finns anledning till självkritik hos oss politiker. Vi har vidtagit en del åtgärder, men vi borde gjort mer tidigare. Vi liberaler har på olika sätt lyft frågan det senaste året och nu sett till att den prioriteras i kommunen. På senaste kommunfullmäktigesammanträdet beslutade vi därför om framkomlighetsåtgärder på Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Täbyvägen som är tre av våra mest högtrafikerade områden. Syftet med åtgärderna är att få till bättre trafikflöden och mindre köer under rusningstid. Mer åtgärder kommer att behövas.

Avveckla Arbetsförmedlingen

Arbete är centralt för att varje människa ska kunna forma sitt eget liv. I dag har vi stora matchningsproblem på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som många inte får in en fot på arbetsmarknaden så har många företag stora rekryteringsproblem. Tyvärr måste vi konstatera att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag. Endast ett jobb av sju förmedlades av Arbetsförmedlingen 2017. Därför är Allianspartiledarnas besked att Arbetsförmedlingen läggs ned i dess nuvarande form om Alliansen vinner valet mycket välkommet. Matchningen öppnas i stället upp för fristående aktörer med specialkompetens. Det är även en linje som vi driver här i Täby. Under 2018 anställer kommunen personer som ska arbeta med coachning och matchning för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tycker dessutom att man ska öppna upp även för fristående aktörer och införa en jobbpeng som betalas ut till aktörer som lyckas få in människor på arbetsmarknaden. Liknande system har testats i andra kommuner med mycket goda resultat. Vi varken litar eller väntar på att Arbetsförmedlingen klarar sin uppgift.

Följ mig på Facebook

Sedan i höstas har jag även en sida på Facebook. Där kan ni följa mig mer löpande med uppdateringar några gånger i veckan. Jag brukar reflektera över politik i allmänhet och Täbypolitiken i synnerhet och kring intressanta besök och möten. En och annan musikfavorit lär också dyka upp.
Här hittar ni min sida: https://www.facebook.com/kommunalrad/

Jag heter Hans Ahlgren och känner en stor glädje över att som gruppledare få vara med och driva liberal politik i Täby. Som liberal tror jag på individens möjligheter, främjandet av mångfald, marknadsekonomi och ett socialt ansvar.

Bästa hälsningar,
Hans