Den senaste mandatperioden har vi liberaler kämpat hårt för att utveckla Täbys kulturliv. Detta har resulterat i att Tibble teater fått en upprustning, att bibliotekshuset renoverats och blivit Täby kulturhus och satsningar på Täby kulturskola. Vi vill fortsätta utveckla Täbys kulturliv.

Att vi skapat Täby kulturhus förpliktigar. Täby kulturhus måste hela tiden fortsätta att utvecklas tillsammans med bibliotek, kulturskolan och ungdomsgårdarna. Möjlighet till mindre utställningar vore önskvärt. Ett kulturhus är i ständig utveckling.

Vi ser ett stort värde i Täby kulturskola och vill utveckla den kommunala musikskolan, ge de privata musikskoleaktörerna bättre förutsättningar, öka samarbetet mellan Täbys musikskolor och grundskolorna och satsa på musikskolans ensemblegrupper. Vi vill också tillgängliggöra den kommunala kulturskolan för äldre.

I framtidens Täby Park vill vi att det ska finnas en kulturarena för teater, konserter och utställningar.

Vi vill tillsammans med våra grannkommuner fortsätta utveckla Runriket runt Vallentunasjön, med ett enklare besökscenter och tillhörande vandringsleder.  Vi liberaler tycker att Täby är en del av Roslagen och att Täby därför borde vara medlem av Visit Roslagen för att marknadsföra allt vi har och allt som händer i Täby.

Liberalerna har höga ambitioner och planer för Täbys kulturliv. När andra partier i Täby släppte sina respektive valprogram kunde vi tråkigt nog konstatera att kulturen fått ge vika. Partierna är sparsamma med kultursatsningar och vissa uttrycker en vilja att lägga ned den kommunala musikskolan. Det kommer vi liberaler aldrig att gå med på.

Vi liberaler står upp för kulturen och vill att fler får ta del av den. En röst på Liberalerna är en röst för en utveckling av Täbys kulturliv.

Robert Stopp (L) ordförande kultur- och fritidsnämnden.
Elin Ekeroth (L) Ledamot kultur- och fritidsnämnden.