Gunnel Allard (vice ordförande i socialnämnden och gruppledare för Liberalerna i socialnämnden) har meddelat att hon tyvärr väljer att lämna samtliga sina uppdrag inom liberalerna. Vi beklagar det. Vi vill samtidigt tacka Gunnel för hennes engagemang och för de insatser hon gjort för oss.

Kontakt:
Hans Ahlgren (L), gruppledare och kommunalråd
08-55 55 96 23