Se alla

Skolliv i Täby

I Täby är du trygg med att ditt barn går i en bra skola. Vi har en bra andel och mix av kommunala skolor och friskolor i Täby som bidrar till att locka fram en positiv konkurrens.

Kommunal förskola
Under åren har Liberalerna varit en garant för att balansen mellan kommunala skolor och friskolor kunnat bibehållas. Trots det är vi mindre nöjda med balansen vad det gäller förskolor, där bara tre av 70 drivs i kommunal regi.

Täbyeleverna är lysande
Skolresultaten i Täby är lysande, med ett av landets högsta meritvärde i årskurs 9. Detta samtidigt som Täby
har lägre ersättningsnivåer än många andra kommuner i Sverige. Vi kan vara stolta över våra skolor, men vi ska inte vara nöjda. Vi har elever som inte är godkända för att läsa på gymnasiet och nästan en av fem tar sig inte igenom gymnasiet på utsatt tid. För många innebär detta en typ av utslagning som fördröjer och försvårar möjligheterna att gå in i ett självständigt och oberoende vuxenliv.

Skolpeng
Liberalerna i Täby driver på för att höja skolpengen och undvika risk för resursbrist. Nu arbetar vi med att ta fram ett offensivt program för våra skolor efter 2022. Vad är viktigt för dig?

Petter Norrthon (L) Ordförande, Barn- & grundskolenämnden