Vi vill förändra synen på äldre i samhället. Alla är olika – även när vi blir äldre. Men alla är fortfarande lika mycket värda. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller förbisedd på grund av sin ålder – varken om man är ung eller gammal.

Alla ska ha förutsättningar och möjlighet att leva  Ålderdom och försämrad hälsa ska inte förhindra detta. Kommunens uppgift måste vara att stötta och hjälpa varje individ med den hjälp som den behöver. Vi vill ha en äldreomsorg som sätter varje individ i fokus och där den får det stöd den behöver. en äldreomsorg som sätter varje individ i fokus och därd den behöver. Livet ska kunna fortsätta som vanligt, med samma rutiner, oavsett ålder och fas i livet. Behov av hemtjänstdin frihet. I Liberalernas Täby ska man kunna leva livet, hela livet.

Vår politik

  • Alla äldre har rätt till god och näringsrik mat. Det ska finnas tillagningskök vid varje nybyggt omsorgsboende.
  • Alla ska ha rätt till aktiviteter som stimulerar och aktiverar dem utifrån boendeform och behov av stöd.
  • Fler olika boendeformer som särskilda boenden, trygghetsboenden, seniorboenden och korttidsboenden.
  • Bygg kommunala seniorboenden.
  • För verklig valfrihet – minst 20 % av samtliga äldreboenden i Täby ska vara i kommunal regi.
  • Alla Täbys seniorboenden ska ha generösa gemensamhetslokaler.
  • Inför aktivitetspeng till äldre som deltar i föreningsaktiviteter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.