Se alla

Nytt kommunalråd för L och ny vice KSO i Täby

Tisdag 9 april 2024

Våga vara oense

Svaret kommer snabbt och utan tvekan. Ska man jobba bra tillsammans måste man våga vara oense, men aldrig bryta upp i den stämningen.

Susan El Hark och Patrik Ferm kommer att få många tillfällen att testa. Som Liberalernas nya radarpar i Täby ska de som kommunalråd både företräda en över hundraårig ideologi och vara ansvariga för att den får praktiska resultat för Täbyborna.

– Det ska vara gott att leva för alla i vår kommun, genom livets alla skeden.

Än så länge överens alltså, men när vi talar vidare om hur politiken ska genomföras och ge resultat, kan de förstås ha olika ingångar.

Susan som varit kommunalråd i snart fyra år ser hindren, fallgroparna men också möjligheterna.

– Våra uppdragsgivare är Täbyborna, men framför allt ska vi vara en röst för de som inte alltid har en egen.

Susan ger exempel från Täby Kyrkby, där förslagen om ny stadsplan runt Nygård väckt uppmärksamhet och invändningar, som man måste vara lyhörd inför.

– Inglasning av balkonger i Täby Park är ett annat ärende som väckt starka känslor. Där ska nu inglasningen genomföras trots tidigare beslut i kommunen om motsatsen.

Här handlar det om förståelse för praktiska problem som ställts emot estetik i stadsbilden.

Patrik Ferm fyller i med Liberalernas kardinalfråga: skolan.

– Skolan ska vara en trygg plats med arbetsro för både elever och lärare. Den ska värna såväl de elever som behöver extra stöd, de särbegåvade och de som högpresterar. Här har vi stort inflytande genom vår ordförandepost.

Nu har båda kommit upp i varv. Man märker att de är sampratade. Det talas om klimat och miljö, om föreningslivet och om stadsbyggnadsfrågor som engagerar och angår många.

– Och om valfrihet. Det måste finnas både kommunala och privata alternativ i rättvis konkurrens för att man ska kunna tala om valfrihet. Inte minst inom äldreomsorgen.

Nu låter Patrik bestämd och Susan vet att Patrik har personliga och dagliga erfarenheter av äldreomsorgen i Täby. En erfarenhet som väckt många frågor.

– Vår uppgift är att vara en garant för socialliberala lösningar på samhällsfrågor.

Samtalet började nu långsamt glida över i rikspolitiska frågor. Nog så viktiga, men det var ju den nya kommunalrådsduon det skulle handla om.

Välkomna Patrik och Susan till era nya roller!