Se alla

Närakut i Arninge – Dags att prioritera

Onsdag 21 februari 2024

I ljuset av rapporter om oroväckande långa väntetider och ett allt mer ansträngt läge på barnakuterna i Stockholm, står behovet av utökade och tillgängliga vårdalternativ klarare än någonsin. Närakuternas förmåga att avlasta våra redan hårt belastade akutsjukhus är en ovärderlig resurs i sjukvårdssystemet, vilket visar sig i de över 350,000 patientbesök de hanterar årligen.

Trots detta har det nya regionstyret i Stockholm, i strid med sina egna vallöften, valt att avveckla närakuten vid Hötorget och stoppa utvecklingen av nya närakuter, som den planerade i Skärholmen. Ett beslut som går på tvärs mot invånarnas behov och förvärrar en redan ansträngd situation.

Med öppettider från 08:00 till 22:00 dagligen, skulle en närakut i Arninge markant förbättra tillgängligheten till akutvård för invånarna i Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Täby – alla inom en rimlig restid på cirka 15 minuter. Arninges strategiska läge, vid knutpunkten för såväl vägnät som kollektivtrafik, understryker dess potential som en central plats för akut vård.

Nordostkommunerna är en växande del av vår region, och med den tillväxten följer ett ökat behov av tillgänglig och nära vård. Närakuterna har visat sig vara kostnadseffektiva, minska väntetider och öka patientnöjdheten. Det är hög tid att regionstyret omvärderar sina prioriteringar och inleder en utredning för en närakut i Arninge.

Susan El Hark (L) Kommunalråd, Täby kommun
Mathias Lindow (L) Kommunalråd, Österåkers kommun

Debattartikel, Kanalen nr 7. 2024