Se alla

Nu gäller delad utbetalning av ekonomiskt bistånd

Tisdag 8 juni 2021

I Täby kommun är det oftast mannen som är registerledande och den person i hushållet som försörjningsstödet (tidigare socialbidraget) betalas ut till om inget annat bestämts. Hustrun blir därmed beroende av makens ekonomiska välvilja, även om pengarna är sökta för hela familjen.

Det är oacceptabelt att vi år 2021 sätter kvinnan i en sådan utsatt och beroende position. Under pandemin har dessutom våldet mot kvinnor i hemmet ökat med 30 procent vilket gör frågan än viktigare, säger Susan El Hark (L), vice ordförande i socialnämnden och kommunalråd i Täby.

Skälet sägs vara gammal hävd, ”det har alltid varit så”. Med andra ord var det dags att se över de föråldrade normerna.

Därför har vi nu i socialnämnden beslutat att pröva arbetssättet med delad utbetalning för sammanboende par under året och därefter utvärdera. Eftersom familjekonstellationer ser olika ut ska utbetalningen till de båda vuxna i familjen också göras oberoende av kön. Detta gäller all ekonomiskt bistånd som beviljas för hushållet, inte bara försörjningsstödet.

Ekonomisk jämställdhet är på många vis en grundförutsättning för att kunna skapa likabehandling i samhället men även att stärka individens frihet. Detta ser vi vara normen för en kommun som Täby.