Se alla

Vi i Täby ska vara klimatsmartast

För oss Täbyliberaler är det självklart att Täby ska gå före och visa vägen när det gäller klimatåtgärder och minskade utsläpp. Det gör vi genom att underlätta för individer att välja klimatsmart men framför allt genom att ställa om kommunal verksamhet till att bli mer hållbar.

Mät koldioxidutsläppet
Täby kommun bör snarast ta reda på hur mycket koldioxid som släpps ut idag och sätta konkreta mål för att minska utsläppen. Både statlig, kommunal och privat verksamhet måste bidra för att Sverige ska kunna minska sina utsläpp så mycket som behövs. Staten har sina mätningar, stora företag är idag redan skyldiga att upplysa om växthusgasutsläpp. Dags även för Täby kommun!

Klimatkrav vid upphandlingar
Täby kommun handlar idag upp varor och tjänster för ca två miljarder kronor om året. Vi måste sätta tuffa klimatkrav vid upphandlingar. Täbys invånare har rätt att förvänta sig att mat, transporter och byggprojekt som betalas av skattemedel är klimatvänliga.

Investera för klimatet
Alla kommunala transporter och uppvärmning av fastigheter ska vara fossilfria. Vi vill också sätta upp solcellsparker för att framställa hållbar energi lokalt. Allt det här kan inte ske inom normal budget. Vi vill därför öronmärka pengar i budgeten för klimatinvesteringar och också söka finansiering via EU-bidrag där det är möjligt.

Vi vill mer
Vi Täbyliberaler stöder kraven på att skapa ett lokalt klimatpolitiskt råd där kommunens klimatpolitik utvärderas och nya förslag på klimatåtgärder kan föras fram. Täby ska också klättra i den svenska klimatrankingen och bli bland topp fem i Sverige.

Täbyliberalernas klimatgrupp på Täby kommuns miljödag, 19 september 2021. Fr.v. Susan El Hark, Agneta Sjölin, Hans Ahlgren, Mats Nordström, Eva Fogelquist.