Se alla

Förstärkt stöd för Täbybor med funktionsnedsättning

Söndag 3 december 2023

Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning möter stora utmaningar i sitt föräldraskap. En av dessa utmaningar är att koordinera samhällets stöd till deras barn. Det är tyvärr något många föräldrar vittnar om och det finns beskrivet i många olika utredningar. Det leder inte sällan till stress, ohälsa, sjukskrivning och svårigheter att kunna arbeta.

Utifrån ett förebyggande perspektiv inför nu Täbyalliansen, på Liberalernas initiativ, en koordinerande och vägledande funktion i kommunen, framför allt för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättningar. Det är en öppen insats utan biståndsbedömning eller avgränsning av målgrupp.

− Vi vill att det ska vara enklare att få kunskap om vilken hjälp som finns att få. Det finns många aktörer och det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig när man har behov av stöd, säger Susan El Hark (L), kommunalråd och vice ordförande i Socialnämnden.

Biståndshandläggaren har ett viktigt uppdrag att vägleda den hjälpsökande samt kalla till samordnade möten när samverkan mellan olika aktörer behövs. Även regionen har ett ansvar för rådgivning och stöd för vissa målgrupper. Med lotsfunktionen vill vi förstärka kommunens vägledning för Täbybor med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Då det i dagsläget är osäkert hur stor målgruppen, som behöver utökad stöd och information, är ska funktionen först inrättas i mindre skala med en halvdag i veckan. Detta ger en möjlighet att utvärdera hur stort behovet är och stödet kan på så vis utvecklas utifrån det faktiska behovet.

Onsdagar mellan klockan 09.00 och 12.00 går det att ringa på 08–555 572 20.

Alla andra tider går det självklart att ringa till kontaktcenter 08–555 590 00 som vanligt där man kan få hjälp direkt eller för vidare kontakt med en biståndshandläggare. Det finns också information på taby.se/funktionsnedsattning.

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning finns även personligt ombud som kan hjälpa till med samhällskontakter.

Informationsträffar

Löpande informationsträffar är en viktig del av arbetet. I oktober var det informationsträff för föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättning. På plats var även några intresseorganisationer. Nästa informationsträff blir i vår och då är det fokus på stöd och hjälp till unga vuxna.

Informationsmaterial

Kommunen kommer även att ta fram tydliggörande informationsmaterial om insatser och vilka aktörer som kan hjälpa till med vad i de olika livsfaserna. Detta kommer att komplettera befintligt material om insatser för barn och vuxna.

”Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor.”