Täbys skolor håller idag en hög kvalitet. Våra elever har bland de högsta resultaten i landet och vi har skickliga lärare, skolledare och elevhälsopersonal som arbetar för att göra skolan till en bättre plats för eleverna. Det är något vi är stolta över. Samtidigt kan vi inte nöja oss med det. Den psykiska ohälsan ökar i Täbys skolor och i Stockholmsenkäten uppger 44 procent av alla flickor i årskurs 9 att de väldigt ofta eller ganska ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Det är dessutom många, både pojkar och flickor, som anger att de har olika kroppsliga och psykiska besvär såsom sömnbesvär och nedstämdhet. En tredjedel av alla elever har svarat att de inte kan se någon mening med skolarbetet. Vi tar de siffrorna på allvar.

För att Täbys elever ska må bättre har Liberalerna Täby tre konkreta förslag.

  1. Elever som behöver stöd i skolan ska få det i tidig skolålder.
    Studier visar att elever som har det svårt tidigt i sin skolgång löper en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Elever som är i behov av särskilt stöd ska få det tidigt för att motverka att de hamnar avsevärt mycket längre efter sina jämnåriga skolelever eller att de hoppar av skolan senare under skolgången. Vi vill att förskolorna, BVC och skolan ska utveckla sitt samarbete så att den viktiga starten i skolan för barnen blir på bästa sätt och att deras behov tillgodoses.
  2. Stärk det förebyggande elevhälsoarbetet.
    Vi vill stärka det förebyggande elevhälsoarbetet på Täbys skolor. Det ska finnas god tillgång till skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer.
  3. Förbättra samverkan mellan landsting/primärvård och skola så att elever får den hjälp de behöver om de mår dåligt.
    Om en elev mår så dåligt att skolhälsovården inte räcker till ska det vara självklart vart man ska vända sig. Därför behöver vi öka samarbetet mellan skolan och primärvården så att personer som behöver mer hjälp får det snabbt.

För att varje barn ska lyckas i skolan och nå sina mål kan vi inte ensidigt titta på meritvärde och resultat – vi måste också säkerställa att eleverna i Täbys skolor mår bra.

Camilla Ifvarsson (L)
Kommunalråd och ordförande barn- och grundskolenämnden.

Elin Ekeroth (L)
Skolpsykolog och ledamot kultur- och fritidsnämnden.

Texten är en insändare som återfinns i Täby nyheter nummer 22 2018.