Hösten är här. Politiken i Täby är igång sedan drygt en och en halv månad efter semester för egen del med besök hos döttrarna utomlands och i det vackra och perspektivgivande Visby på Gotland.

I Täby pågår budgetförhandlingarna inför nästa år för fullt. Diskussionerna präglas av en blandning av en gemensam syn inom alliansen på ett antal satsningar och samtidigt ganska öppna och principiella diskussioner där vi liberaler vill säkra verklig mångfald och valfrihet, även om det kommer med en kostnad.

Det börjar närma sig val. Det märks.

Här kommer mitt nyhetsbrev för oktober 2017.

Valfrihet – en liberal hjärtefråga

I Täby handlar ofta den politiska debatten och striden bland de ledande politiska partierna om synen på mångfald och valfrihet, två liberala honnörsord.

Med regeringens planer på ett vinsttak för privata entreprenörer i välfärden, så ändras i grunden förutsättningarna för att till exempel driva friskolor i Täby. Med ett vinsttak riskerar valfriheten att inskränkas för de 6829 Täbyelever som valt en fristående grund- eller gymnasieskola och för alla lärare och anställda som valt att arbeta där. Vi motsätter oss därför ett vinsttak. Samtidigt står vi även upp för de 6907 Täbyelever som valt en kommunal grund- eller gymnasieskola.

Jag menar att mångfald och valfrihet berikar och tillför Täby och Täbyborna värde samt utvecklar vår kommun. Inom skola, kulturskola och omsorg vill vi se både kommunala och privata aktörer, gärna med olika och kompletterande inriktning. Kommunen blir också en bättre kravställare när även kommunen bedriver en egen verksamhet inom området. Mångfald är lika viktigt när det gäller bostadsutbudet. Vi bejakar olika upplåtelseformer för bostäder; bostadsrätter, vanliga hyresrätter och kooperativa hyresrätter. Ju fler olika utförare och upplåtelseformer desto bättre! Konkurrens stimulerar och skapar utveckling bland alla parter.

Ett år kvar till valet – vad har vi levererat innanför vårt område – skolan?

Efter valet 2014 tillträdde jag som kommunalråd och sedan som gruppledare. Det senaste tre åren har mina kollegor och jag arbetat för att få igenom liberala satsningar i Täby. Fokus har legat på att utveckla skolan, kultur och fritid där vi har ordförandeposterna i nämnderna.

Inför valet 2014 gick vi till val på att höja ersättningen till förskolorna. Vi har höjt ersättningen till förskolorna både 2016 och 2017. Vi vill förstärka förskolepengen även nästa år. Nya kommunala förskolor har etablerats, som komplement till de privata, för att öka valfriheten för föräldrar. Vårt mål är en kommunal förskola i varje kommundel. En utvecklingsledare har anställts i kommunen för att utgöra ett stöd för förskolorna i specialpedagogiska frågor. Brinkskolan är nybyggd och Näsbyparkskolan har renoverats. Vi har även fortsatt arbetet med tillgängligt lärande för att få en mer inkluderande utbildning för alla elever, både de som behöver lite större utmaningar och för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Ett år kvar till valet – vad har vi levererat innanför vårt område – skolan?

Vi drev förra året igenom en satsning på biblioteken. Samtliga sex bibliotek blir kvar, programutbudet utökas, ett antal bibliotek får längre öppettider och bibliotekshuset renoveras. Bibliotekshuset byter även namn till Täby kulturhus och blir mer av en kulturell mötesplats. Verksamheten breddas också när, Esplanad, en mötesplats för ungdomar och unga vuxna, öppnar i husets bottenvåning.

På andra sidan Attundavägen finns ett nyrenoverat och rustat Tibble teater som vaknat till liv med bland annat livesändingar av opera från världens operahus.

På fritidssidan är ett offensivt Friluftsprogram antaget. På så sätt får vi till en nödvändig upprustning av våra fina motions-/friluftsområden som till exempel Skavlöten och Ensta krog/Stolpaskogen.
Den nya simhallen planeras och beräknas stå klar hösten 2020. En ny hall för innebandy byggs i Hägerneholm och blir klar 2019. Sveriges första ”friplass”, en friidrottsplats för barn och unga, har anlagts vid Vallatorpsskolan och en ny skateanläggning finns nu vid Åva Gymnasium. Täby IP och Vikingavallen är upprustade med ny läktare, omklädningsrum och uppvärmt konstgräs.

Täby är en bra kommun att verka och bo i, men det finns mer att uträtta. Vi ska fortsätta utveckla våra skolor. Vi är fortsatt en av de kommuner som satsar minst på kultur per invånare i länet och i Sverige. Våra äldre behöver mer omtanke och en bättre tillvaro – i liberalernas Täby ska man kunna leva livet, hela livet. Tryggheten för Täbyborna behöver mer uppmärksamhet. När polisen inte har tillräckligt med resurser behöver vi göra mer på det området. Med ett utökat förtroende i valet 2018 kan vi uträtta mer och arbeta än hårdare för Täbyborna.

Täby väntar inte på att Arbetsförmedlingen skall lösa jobbutmaningen

När Täby kommun i våras tog över Migrationsverkets kontrakt på Täby Park hotell så fick vi också vi möjlighet att ta vårt ansvar och ta emot vår andel av de nyanlända. Språk och arbete är centrala delar för att lyckas etablera sig väl som nyanländ. Huvudansvaret för att stötta att våra nyanlända kommer i arbete ligger på Arbetsförmedlingen. Vi vet samtidigt att arbetsförmedlingen inte kommer att klara av det ansvaret. Täby kommun satsar nu, tillsammans med en extern aktör, Leksell Social Venture, på en ny sysselsättningsmodell. Målet är att de som står längst ifrån arbetsmarknaden, bland annat nyanlända, ska få ett jobb och kunna försörja sig. Kommunen kommer anställa ett antal personer vars uppgift är att stötta och handleda arbetssökande. Det kan vara alltifrån studievägledning till att matcha ihop människor med företag. Vi är nu proaktiva, prövar nya grepp och tar privata aktörer till hjälp. Vi varken väntar eller litar på att Arbetsförmedlingen skall kunna lösa denna utmaning.

Liberalerna gör Täby bättre!

Vi gör det i första hand genom att driva igenom vår politik och våra förslag. Ibland är det också nödvändigt att balansera andra partiers inflytande och säga nej till förslag som vi Liberaler inte kan ställa upp på.

Jag heter Hans Ahlgren och känner en stor glädje över att som gruppledare få vara med att och driva liberal politik i Täby. Som liberal tror jag på individens möjligheter, främjandet av mångfald, marknadsekonomi och ett socialt ansvar.

Bästa hälsningar,
Hans

Mitt nyhetsbrev kommer mest att handla om aktuella politiska frågeställningar i Täby. Du får gärna tipsa andra om brevets existens, jag ser gärna fler prenumeranter. Om du byter e-postadress är jag glad om du meddelar din nya. Jag försöker svara på alla mail och telefonsamtal. Vår hemsida har adressen www.taby.liberalerna.se . Vänligen, Hans Ahlgren, hans.ahlgren@liberalerna.se. Tfn 076-643 9623.

Vill du bli medlem? Läs mer här