Friluftslivet är viktigt för Täbyborna. Täby har också mycket goda förutsättningar och många fina områden för ett aktivt friluftsliv. Under mandatperioden drev Liberalerna fram ett offensivt friluftsprogram som antogs och som syftar till att rusta, tillgängliggöra och utveckla friluftslivet i Täby. Därför vill vi nu bland annat rusta anläggningarna i Skavlöten, Ensta krog och Täby IP som är i stort behov av en rejäl uppfräschning.

Det ska vara enkelt att röra på sig såväl i vardagen som på fritiden. Enkelt och naturligt att ta sig ut för en promenad med hunden, en kvällsjogg i närmaste elljusspår och för vardagstransporterna så som att ta med barnen i en transportcykel till förskolan eller att promenera till jobbet eller Roslagsbanan. Alla Täbybor ska ha nära till ett grönområde och det ska vara lättillgängligt, inbjudande och tryggt att vistas i.

Vi vill mer:

  • Låt Ensta krog bli en härlig samlingsplats för kultur- och friluftsliv för alla Täbybor genom att ha en krog i huvudbyggnaden, låta kulturen vara kvar i den gamla flygelbyggnaden och bygg en ny tillgänglig motionsgård med samlingsrum.
  • Bygg en ny friluftsgård vid Skavlöten och låt den gamla vara kvar som klubblokal.
  • Rusta upp och förbättra den populära strandpromenaden runt Rönningesjön och anlägg en gångstig närmare vattnet vid Skavlötsvägen.
  • Satsa på skogsskötsel, skyltning och på att utveckla friluftslivet ytterligare vid Rönninge by. Låt det företag som vill bygga en höghöjdsbana i reservatets södra del göra det!
  • Fortsätt upprustningen av elljusspåren vid Mörtsjön, Skavlöten och Täby IP.
  • Anlägg urbana löpspår i de täta delarna av kommunen där vi nu bygger stad, till exempel i Täby park.
  • Anlägg en permanent plats för konstsnö och mountainbike.
  • Öppna Ullnabacken.
  • Skapa ett grönt sammanhängande stråk från Värtan till runriket via Centralparken och Stolpaskogen för gång och cykel.
  • Gröna korridorer och parker ska finnas i bostadsområdens omedelbara närhet.