Varje år genomför Statistiska centralbyrån sin medborgarundersökning där invånare över hela Sverige får svara på hur nöjda med olika saker i sin hemkommun. Allt från skola till cykelvägar, från vatten- och avlopp till möjligheten att vara med att påverka behandlas i enkäten. Vi liberaler är måna om att använda enkätens resultat för att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Utifrån detta vill vi göra Täby till en ännu bättre kommun att bo och leva i.

 

SCB NMI grundskolanNär det kommer till frågan om invånarnas nöjdhet med grundskolan så utmärker sig Täbyborna genom att vara nöjdare än såväl riksgenomsnittet som genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Detta gläder givetvis oss liberaler. Dels eftersom vi ansvarat för grundskolan i Täby i många år, men framför allt eftersom vi vet att det är i grundskolan vi lägger grunden och ger förutsättningarna för varje individ att nå sina egna mål och drömmar.

 

Grundskolan kunskapskravTittar man på hur stor andel av grundskoleeleverna som nått kunskapskraven i alla ämnen när de går ut årskurs nio så placerar sig Täby på en förstaplats bland de 26 kommunerna i Stockholms län. 94% av alla Täbys elever når kunskapskraven i alla ämnen när de går ut årskurs nio, klart över länssnittet på 81% och rikssnittet på 77%. Vi i Liberalerna vill givetvis forsätta vårt arbete för att höja den siffran siffran ytterligare så att varje elev klarar kunskapskraven i alla ämnen. Vi vill att Täby även fortsättningsvis ska ha en skola i världsklass.

 

Genomsnittligt meritvärdeOm man ser till det genomsnittliga meritvärdet (“betygspoängen”) för niondeklassarna i Täby så ligger denna siffra på 255,0 poäng. Även detta över såväl läns- som rikssnitt. De olika betygen motsvarar följande poäng:
E=10
D=12.5
C=15
B=17.5
A=20

“Jag är självklart stolt över Täbyelevernas goda resultat. Vi fortsätter jobba för ännu bättre resultat, men fokuserar också på att skapa bra och trygga skolmiljöer. Vi liberaler prioriterar att stärka det förebyggande arbetet för att nå en skola fri från mobbning och kränkningar”
-Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden

Camilla Ifvarsson
Camilla Ifvarsson (L)