Många äldre i Täby känner en oro för hur det kommer bli när de inte längre kan eller vill bo kvar i sin gamla bostad. I Täby ska det finnas många attraktiva alternativa boendeformer för äldre oavsett vilken hjälp du har behov av.

I Täby finns i dag i princip seniorbostäder och vård- och omsorgsboende. Seniorbostäder är vanliga lägenheter där hyresvärden riktar sig till seniorer och vård- och omsorgsboende är för äldre som har stora vårdbehov, där personal finns dygnet runt. För den som bor kvar hemma finns hemtjänst.

Mycket i äldreomsorgen fungerar bra här i Täby, men just vad gäller boendealternativ för våra äldre – här kan vi mycket bättre! Därför arbetar vi Liberaler för dessa två viktiga förbättringar:

  1. Inför mellanboende! Ett mellanboende är en blandning mellan vård- och omsorgsboende och seniorboende. Boendet är utformat som på ett seniorboende men med vårdpersonal under vissa timmar på dygnet. Syftet med mellanboende är framförallt att bryta ensamhet och skapa gemenskap och därför ska alla mellanboende ha generösa gemensamhetslokaler, aktiviteter som de boende kan delta i och matservering. Mellanboende är perfekt för de som inte vill bo kvar hemma men anses vara för friska för ett vård- och omsorgsboende.
  2. Alla seniorboenden i Täby ska ha generösa gemensamhetslokaler som stimulerar till aktiviteter och umgänge. Kullagränds seniorboende har idag gemensamhetslokaler som fungerar ungefär som de äldres vardagsrum och kök och vi vill att det upplägget ska tjäna som en inspiration för andra seniorboende i Täby.

Ett dåligt anpassat boende kan ofta innebära ensamhet och risk för depression. Ett bra anpassat boende kan bryta ensamheten, skapa gemenskap och ge nya vänner. Liberalerna vill minska ensamheten bland många äldre i Täby och vi tror att en av nycklarna till detta är boenden som utgår från individen. Alla är olika och därför är det viktigt med många olika typer av boenden. Mellanboenden och generösa gemensamhetslokaler är ett steg i rätt riktning.