Se alla

Trygghet

Trygg i Täby

Liberalerna vill:

Vår politik

  • Mer belysning och upprustning av fysiska miljöer vid olika centrum och löpspår
  • Kommunen ska anställa fler fältsekreterare
  • Utvärdera och utveckla kommunens nattvandringar i syfte att stärka vuxennärvaron. Exempelvis involvera idrottsklubbarna i nattvandringarna och ge de pengar för varje vuxen som deltar
  • Aktivt och systematiskt förebyggande arbete mot ungdomars alkohol- och drogvanor
  • Inför kommunala trygghetsvakter
  • Åtgärder mot villainbrott som exempelvis bilburen rondering.

 

Ingen människas frihet ska begränsas av känslan av otrygghet. Alla ska känna sig fria att kunna gå hem från bussen ensam eller kunna lämna hemmet utan att oroa sig för inbrott. Så är det tyvärr inte idag, trots att Täby är en trygg kommun med låg brottslighet och trygga områden.

Täby kommun är idag framgångsrika i sitt trygghetsarbete. Täby har en god dialog och samarbete med polis, grannsamverkan och andra aktörer genom Trygg i Täby kansliet. Vi har även arbetat mycket med att öka belysning de senaste åren. För att minska otryggheten och öka individens frihet vill Liberalerna göra mer.

För att preventivt arbeta mot brott behövs det insatser tidigt. Vägarna in i kriminalitet är många men aldrig acceptabla. Nyttjande av droger och alkohol i tidig ålder utpekas ofta som en inkörsport för kriminalitet. För att stävja sådant beteende är det viktigt med vuxna som syns i områden där unga befinner sig, bland annat i skolor och på fritidsgårdar. För att arbeta förebyggande mot nyttjande av droger och alkohol tycker vi att det är viktigt med vuxnas närvaro bland ungdomar.