Se alla

Stan på landet

Bevara och utveckla för ett trivsamt Täby

Även om det byggs ska halva Täby förbli orörd natur och hela Täby bli grönt genom sammanhängande grönskade trivsel och biologisk mångfald och byggandet ska vara hållbart, kvalitativt och varierat.

En riktig stad måste inom sig rymma handel, service, sjukvård och omsorg, goda skolor för barn och ungdomar samt ge utrymme för musik, teater, konst och ge möjlighet att utöva sport och se sportevenemang. Det är bra för Täby att få en stadskärna.

Det är bra med alternativ till bil vid resor till arbete och aktiviteter. Allt det vi behöver ska finnas så nara att det mest naturliga är att gå, cykla och åka kollektivt.

Liberalerna vill:

 

  • Rusta upp Skarpäng,Täby Kyrkby, Gribbylund, och Vallatorp
  • Trygg övergång över järnvägen i Täby kyrkby utan krav på hög exploatering
  • Kulturhistoriskt bebyggelser och naturmiljöer ska bevaras och vårdas
  • Nej till ytterligare försäljningar av kommun fastigheter
Ett Täby att trivas i

De senaste åren har utveckling och byggnation tagit fart i Täby – kommande steg är utbyggnad i centrala Täby och i Arninge-Ullna. Visionen för Täby är att det fortsatt ska vara ett samhälle att trivas i. Det ska vara nära till grönområden, parker och natur.

Liberalerna i Täby värnar om våra invånares möjligheter till rekreation och en meningsfull fritid. Därför säger vi NEJ till:

utbyggnad av Nygårdsområdet
utbyggnad av Täbyberg
hög exploatering av Täby kyrkby centrum
hög exploatering i Gripsvall
utbyggnad av området kring Viggbyholms gård och Ekbacken
förtätning i Myrängen

Vi säger JA till det som redan planerats i Täby stadskärna och Täby Park och till det som planerats i Arninge–Ullna. Det är viktigt att vi färdigställer det vi redan åtagit oss gentemot medborgare och exploatörer. Vi kommer däremot att vara restriktiva med nya planer – vi kommer att säga NEJ i högre utsträckning än vi kommer säga JA. Täby ska fortsatt vara en trivsam kommun att leva hela livet i.

Som ett komplement till de privata aktörerna på bostadsmarknaden ska kommunen kunna äga och förvalta hyresrätter. Genom kommunalt ägande ökar valmöjligheterna och flexibiliteten på bostadsmarknaden. Även kommunen har ett ansvar för att trygga invånarnas rätt till bostad. Vi tänker särskilt på de yngre, äldre, nyanlända och de som vill bo och arbeta i Täby.