Se alla

Näringsliv och arbetsmarknad

Förutsättningar för jobb och tillväxt

För att Täby ska kunna utvecklas behövs ett framgångsrikt och dynamiskt näringsliv där människor vill arbeta och verka i. Täby kommun skall vara en attraktiv kommun att starta och driva företag i och där politiken ger företagen frihet att växa och utvecklas.

Ett lokalt förankrat näringsliv gör det lättare för människor att kunna arbeta och bo på samma ort. Det bidrar till ett enklare livspussel med mindre pendling och gör Täby till en ännu bättre kommun att bo i.

Liberalerna vill:

 

  • Täby ska ha en enkel och standardiserad upphandlingsprocess som ger både små och stora företag att lämna anbud i alla upphandlingar där förutsättningarna finns.
  • Dialogen mellan kommunens tjänstemän, politiker och näringslivet ska förbättras. Fler näringslivsdialoger som syftar till att förbättra företagsklimatet i Täby. Dialogen ska ske tidigt i alla processer som rör frågor som påverkar företagsklimatet och näringslivet.
  • Skapa en än mer positiv attityd till företagande bland tjänstemän och politiker.
  • Verksamhetslokaler ska finnas i attraktiva lägen i kommunen och blandas med bostäder.
  • Ökad samverkan mellan skola och näringsliv bland annat genom Ung Företagsamhet (UF)
  • Korta handläggningstider vid tillståndsansökan hos kommunen som rör företagen, exempelvis bygglovsansökan och utskänkningstillstånd.

Kommunen har som mål att till 2040 dubbla antalet arbetstillfällen i Täby, detta skulle medföra 20 000 nya arbeten. Målet om 20 000 nya arbeten i Täby ställer stora krav på både marknad och politiken. Det är genom en god näringslivspolitik som företag väljer att etablera sig här.

Ett av näringslivets största hinder för tillväxt är att hitta rätt kompetens. Vi är övertygade om att det dels kan ske genom bättre matchning på arbetsmarknaden, dels genom att skapa en attraktiv kommun med en bra kollektivtrafik. Verksamhetslokaler ska finnas i attraktiva lägen i kommunen och blandas med bostäder för att minska avståndet mellan bostad och arbetsplats.

Vi vill att Täby ska ha som mål att vara en av Sveriges bästa offentliga upphandlare, som ger både små och stora företag möjlighet att lämna anbud i alla upphandlingar där förutsättningarna finns. Även attityden till företagande måste förändras.

Det är genom en god näringslivsdialog och en positiv inställning till företagande som näringslivet kan ges de förutsättningar de behöver för att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen i Täby. Dialog och samråd är kärnan i kommunens arbete med näringslivet.