Se alla

Trafik och mobilitet

Öka framkomligheten, minska bullret

Det ska vara enkelt att ta sig mellan olika delar av Täby och till kringliggande kommuner, såväl med kollektivtrafik och cykel som med bil. Inför varje nytt byggprojekt behöver vi kunna svara på hur trafiken kommer att se ut efter att byggnationen är klar.

Liberalerna vill:

 

  • Ekodukt över E18
  • Mer kollektivtrafik i Täby, utbyggt lokalt cykelnät och fler pendlarparkeringar för bil och cykel.
  • Nattrafik på Roslagsbanan under helger
  • Tunnelbana till Täby/Arninge och förlängd Roslagsbana till Arlanda och Rimbo
  • Båtpendling till Stockholm
  • Bulleråtgärder i form av tyst asfalt, växtbarriärer och plank ska skydda mot buller på fler ställen än idag
  • Direkt kollektivtrafik västerut mot Solna och Kista
  • Nya transportmedel för en tystare, renare och enklare kollektivtrafik som förarlösa bussar, linbana och båtpendling

Nya bostadsområden måste planeras på ett sätt som minskar behovet av egen bil. Det betyder att barnomsorg, skola och närservice måste finnas lättillgängligt. Även äldre bostadsområden måste kontinuerligt ses över för att hitta bättre trafiklösningar, t ex längs Täbyvägen.

Buller

I flera områden är bullret påtagligt och oacceptabelt. Från främst tätt trafikerade vägar
riskerar bullret att öka. Vi vill dämpa bullret. Det kan ske genom flera olika åtgärder.
Vi vill jobba för tyst asfalt, växtbarriärer, tunnlar och bullerplank.

Kollektivtrafik

En förlängd och upprustad Roslagsbana in till city är en god bit på väg. Men det räcker inte och det tar några år innan vi är där. Vi behöver redan nu förstärkt lokal kollektivtrafik, ett gott cykelbanenät och fler pendlarparkeringar. Vi vill också ha matar-/anslutningsbussar från Skarpäng till Roslags Näsby.

I en snar framtid vill vi dessutom att Roslagsbanan förlängs till Arlanda och Rimbo och att
bättre kollektivtrafik skapas med direkt anknytning västerut mot t.ex. Solna och Kista. Även tunnelbanan kommer behövas till Arninge.