Se alla

Integration

Hela Sverige ska vara möjligheternas land

Alla ska få en ärlig chans att komma in i samhället, utbilda sig, komma i arbete, skaffa en egen bostad och förverkliga sina drömmar. Därför ska Täby prioritera integration för våra nyanlända.

Liberalerna vill:

 

  • Individanpassat integrationsprogram för alla nyanlända.
  • Kommunen ska samverka och bidra med ytterligare stöd till civilsamhället för integrationsinsatser.
  • Privatuthyrning av bostad till nyanlända ska vara enkelt och tryggt med kommunen som garant.
  • SFI ska kunna kombineras med yrkesutbildning, studier och praktik.
  • Leverantörer av SFI, yrkesutbildningar och jobbmatchning/jobbcoachning ska få en jobbpeng när de får människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete.

Liberalerna ser de människor som kommit till Sverige och till Täby från andra länder som en tillgång. Samtidigt har vi höga förväntningar på de som kommer hit att de aktivt bidrar till sin egen integration.

Det finns i vår mening tre nycklar till en lyckosam integration. Svenska språket är en av dem. Att komma in på arbetsmarknaden är den andra. Kommunen bör hjälpa och stötta dessa människor att komma i arbete. Det kan handla om allt från vuxenutbildning till jobbcoachning och matchning. Det tror vi bäst görs i samarbete med det privata näringslivet.

Den tredje nyckeln är civilsamhället, det vill säga frivilligorganisationer och föreningar. Sedan 2015 har frivilligorganisationer gjort stora insatser för att skapa en gemenskap och ge nya Täbybor ett sammanhang. Vi behöver ytterligare samverka med föreningar för att skapa insatser som leder till en lyckad integration. I Liberalernas Täby ska människor ges rätt förutsättningar för att uppfylla sina drömmar.

Hela Sverige ska vara möjligheternas land. Då kan vi inte ha områden där människors vardag och livschanser begränsas som de gör i de 60 utsatta områdena från Malmö och Rosengård i söder till Borlänge och Tjärna ängar i norr.

Därför behövs Liberalernas Förortslyftet – En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. Klicka på länken för att läsa om hur vi behöver vända utvecklingen.